TRI REPREZENTATIVNA SINDIKATA USUGLASILA PRIJEDLOG TEKSTA KOLEKTIVNOG UGOVORA

TRI REPREZENTATIVNA SINDIKATA USUGLASILA PRIJEDLOG TEKSTA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Dana 29.11.2019 u prostorijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održan je sastanak predstavnika Sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojem je usuglašen tekst Prijedloga Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike te pripremljen protokol pregovora koji će biti upućen u dalju proceduru.

Na ovom sastanku Savez sindikata policijskih organa je imenovao i 3 člana pregovarackog tima i to kako slijedi:
– Krvavac Dragan, predsjednik Saveza;
– Husejinović Mirza, državni službenik,
– Nerminka Husić, zaposlenik.

Po 3 člana pregovaračkog tima imenovat će i druga dva reprezentativna Sindikata najkasnije do ponedjeljka 05.12.2019. godine.

Prema protokolu pregovaranja očekivanja su da Kolektivni ugovor za državne službenike i zaposlenike bude potpisan do 30.06.2020. godine.

Share