Održan sastanak Upravnog odbora Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Održan sastanak Upravnog odbora Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Dana 09.12.2020 godine u 12 sati, u sjedištu Direkcije održan je redovni sastanak Upravnog odbora Sindikata kojem su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora, predsjednica Skupštine, te članovi Nadzornog odbora.
Sastanak je održan uz pridržavanje epidemioloških mjera.
Nakon otvaranja sastanka od strane predsjednika Upravnog odbora pristupilo se usvajanju dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice.
Predsjednik UO i predsjednik Sindikata upoznali su prisutne o aktivnostima Saveza Sindikata policijskih organa u BIH, te saopštili naredne aktivnosti koje Savez radi:

  • Informacije o aktivnostima na izradi novog Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim bi se riješio veći broj nagomilanih problema (penzionisanje, osiguranje, Ljekarski pregledi i si.),
  • Aktivnosti u vezi Pravilnika o uniformi,
  • Nepopunjenost policijskih organa,
  • Loš materijalni status zaposlenika i državnih službenika,
  • Problemi koje prouzrokuje neusvajanje podzakoskih akata,
  • Penzionisanje policijskih službenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj

Predsjednik Sindikata je upoznao prisutne o sastanku sa direktorom Direkcije i problemima koje imaju policijski službenici, te zaključcima koji su doneseni.

Sindikalni povjerenici su usmeno iznijeli stanje u svojim podružnicama, te saopštili da nemaju problema i da su članovi zadovoljni njihovim radom.

Zbog isteka ugovora sa Uniqa osiguranjem pristupilo se razmatranju ponuda koje su pristigle od pet osiguravajućih kuća, te izboru najbolje ponude za osiguranje od posljedica nezgode, ljekarskih pregleda, AO osiguranja i ostalih usluga. Nakon razgovora i razmatranja ostavljeno je da se jos razmotre ponude i da se putem viber grupe glasa o najboljoj ponudi.

Nakon glasanja, jednoglasno je odlučeno da se kao najbolja ponuda izabere ASA osiguranje, sa kojima će se u narednom periodu potpisati ugovor o osiguranju policijskih službenika. O detaljima ugovora, osiguranoj sumi, opštim i posebnim uslovima osiguranja članovi će biti naknadno obavješteni.

Sindikat će i ove godine za djecu članova, starosti do 7 godina, obezbijediti podjelu novogodišnjih paketića. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, neće biti zabave za djecu uz djeda mraza niti organizovane podjele paktetića.

Pod tačkom razno razgovarano je o obračunu prekovremenih sati i načinu kompenzacije istih, te je UO donio zaključak da se pismeno obrati nadležnim i zahtjeva odgovor u što kraćem roku.

Share