Podrška Sindikata policije Kantona Sarajevo službenicima Odsjeka NCB Interpol Sarajevo

Podrška Sindikata policije Kantona Sarajevo službenicima Odsjeka NCB Interpol Sarajevo

Ovom prilikom, Sindikat policije Kantona Sarajevo u potpunosti podržava
zahtjeve službenika Odsjeka NCB Interpol Sarajevo i smatra opravdanim da se isti uvrste u Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine na način da se utvrdi pravo na poseban dodatak te da isti ostvare navedeno pravo u najkraćem mogućem roku.
Obzirom, da zbog sporosti nadležnih organa, državni službenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, pravo na poseban dodatak utvrđeno je Zakonom o platama i naknadama 2008. godine, a još uvijek nisu isto ostvarili zbog neusvajanja podzakonskog akata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Sindikat policije Kantona Sarajevo, smatra da je zbog specifičnosti poslova koje obavljaju uposleni u policijskim organima Bosne i Hercegovine kroz sve tri kategorije (policijski, državni službenici i zaposlenici) neophodno poduzeti aktivnosti na izdvajanju uposlenih u policijskim tijelima iz postojećeg Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kroz usvajanje ovog Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine po uzoru na OSA-u, Sud, Tužilaštvo BiH i dr. što je i jedan od dugoročnih ciljeva svih Sindikata.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK UO SPKS
Sadik Ećo s.r.

Share