MIRNO OKUPLJANJE Vratite dostojanstvo policijskim službenicima!

MIRNO OKUPLJANJE Vratite dostojanstvo policijskim službenicima!

Policijski službenici državnih agencija DKPT-a, SIPA-e i GP okupili su se ispred zgrade Vijeća ministara BiH. Poštujući epidemiološke mjere policajci imaju zahtjeve koje traže da ispuni Vijeće ministara.

Kada je riječ o zahtjevima državnih policajaca (SIPA, DKPT i GP) važno je odmah radi javnosti jasno reći, ne traži se nikakvo povećanje plata, nego vraćanje osnovice plaće koju su imali ranije, jer pripadnici policijskih agencija na državnom nivou imaju najmanje plaće u državi?

Dakle, manje plaće nego li njihove kolege u Federaciji RS-u i kantonima. Zato je jako važno da javnost shvati da se ne radi ni o kakvoj rastrošnosti već egzistencijalnom pitanju.
Veća osnovica za 4,5% ništa ne znači članovima Predsjedništva, ministrima u Vijeću ministara, poslanicima koji primaju mjesečno od 4.000 do 7.000 KM i ne znaju kako je živjeti i raditi za 665,00 KM, kako je odvraćati migrante po cijeli dan za 890,00 KM, hapsiti počinioce najtežih krivičnih djela, još ti pri tome nedostaje svaki treći kolega jer nema sredstava u Budžetu da se zaposli.

ZAHTJEVI SINDIKTA

Osnovica za obračun plate za ovu godinu u iznosu 498,10 KM (raniji zahtjev sindikata je bio 535 KM te iznos od 498,10 smatraju kompromisnim rješenjem s obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom koronavirusa);

Objava usvojenog Pravilnika o uniformi u roku od sedam dana (najkasnije do 25. marta ove godine);

Izrada i upućivanje u parlamentarnu proceduru novog Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika u pogledu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, sistematskih ljekarskih pregleda, identična prava na penzionisanje sa svim ostalim policijskim službenicima na nižim nivoima vlasti u roku od dva mjeseca, najkasnije do 1. juna ove godine;

Izdvajanje uposlenih u policijskim organima iz Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i izrada novog Prijedloga Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine u roku od pola godine, najkasnije do 1. oktobra ove godine i

Imenovanje radnog tijela za socijalni dijalog s reprezentativnim sindikatom – Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, te imenovanje radne grupe za kolektivno pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.

Izvor: Patria

Share