POVEĆALI BUDŽET, A NIŠTA Vijeće ministara se oglušilo na zahtjeve Sindikata policije!

POVEĆALI BUDŽET, A NIŠTA Vijeće ministara se oglušilo na zahtjeve Sindikata policije!

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojen Nacrt budžeta institucija BiH za 2021. godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine dok plate zaposlenih u institucijama BiH ostaju na nivou iz prethodnih devet godina.

Interesantno je napomenuti da je predviđeno povećanje Budžeta u iznosu od 31.000.000 KM u odnosu na Budžet iz 2020. godine a istovremeno se smanjuje izdvajanje za sanaciju štete i borbu protiv COVID-a za više od 20.000.000 KM. Naime iz Budžeta za 2020. godinu za sanaciju posljedica i borbu protiv COVIDA iz Budžeta koji je iznosio 996.000.000 izdvojeno je 41.927.000 KM dok se iz Budžeta za 2021. godinu koji iznosi 1.027.100.000 planira izdvojiti 21.684.000 KM.

Posmatrajući navedene brojke dolazimo do razlike u iznosu od 51.000.000.000 KM za koju se u Sindikatu pitamo gdje su namijenjene da li za uposlene u novim diplomatskim predstavništvima ili za nabavku novih automobila, zatamnjivanje stakala, nabavku novog namještaja ili gdje već treba da zadovolje nečije potrebe.

Vijeće ministara nije podržalo zahtjeve Sindikata da se za 30,00 KM poveća plata službenicima za srednjom stručnom spremom u policijskim organima niti se još uvijek očitovalo o zahtjevima Sindikata koji su izneseni u predloženom sporazumu. Takođe je Vijeće ministara je odlučilo da higijeničari i dalje održavaju čistoću institucija za 475,69 KM, administrativni radnici rade za 665,00 KM a policajci čuvaju granicu od migranata za 897,00 KM dok imenovani zvaničnici i dalje (ne) rade za platu od 4.000,00 do 7.000,00 KM.

Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je za sutra zakazao sjednicu na kojoj će se odlučivati o daljim postupcima sindikata SIPA-e, GP BiH i DKPT, saopćeno je iz Sindikata.

Izvor: Patria

Share