Penzionisani delegati Doma naroda odbili Izmjene zakona o platama

Penzionisani delegati Doma naroda odbili Izmjene zakona o platama

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatran je prijedlog hitne procedure Izmjena zakona o platama i naknadama uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine čijim bi se usvajanjem povećala plata najugroženijim kategorijama uposlenih za iznos od oko 95,00 KM. Navedenim izmjenama bi se barem malo umanjila nepravda napravljena prilikom usvajanja Zakona o platama i naknadama uposlenih u institucijama kada su utvrđivani koeficijenti za obračun plate.

Od prisutnih 15 delegata Doma naroda 11 je glasalo za hitnu proceduru dok su 4 delegata SNSD-a glasala protiv hitne procedure čime ovaj prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu pa je poslat na usaglašavanje koje je ostavljeno za “kasnije” čime je nada za usvajanje ovog zakona gotovo ugašena. Niko od pomenutih se nije zapitao da li će ljudi koji rade u institucijama dočekati  to”kasnije” koje se opet pretvori u “kasnije” i tako u nedogled kao i posljednjih 10 godina.

Pomenutim delegatima koji su glasali protiv i primaju mjesečnu platu u iznosu od oko 5.000 KM, uz to primaju i penziju u iznosu nešto većem od 1.000 KM, a napominjemo da su svo četvoro dobili basnoslovne otpremnine iz Budžeta institucija u iznosu od oko 30.000 KM, primaju naknade za rad u komisijama,  ništa nisu značili vapaji Sindikata da se da samo 95,00 KM higijeničarki koja mjesečno primi 475,69 KM, sekretarici koja im za 665,00 KM izvršava sve zadatke bez obzira da li joj je to u opisu posla ili ne,  policajcu koji ih čuva za 899,00 KM, državnom službeniku sa VSS 998,00 KM i mogli bi nabrajati još mnogo pozicija koje su danas uskraćene za  taj mizerni iznos od samo 95,00 KM koji ovim ljudima mnogo znači.

Niko od delegata se nije oglasio o dopisima Sindikata u kojima smo iznijeli svoje zahtjeve niti su spomenuli da su dobili mail kojim ih je Sindikat pozvao na usvajanje ovog Zakona što govori da ih “nije briga” za “obične” smrtnike koji pola plate daju na putne troškove kako bi došli na posao jer su im putni troškovi utvrđeni po cijeni goriva od 1,70 KM po litru.

Isti parlamentarci su u ranijem periodu usvojili Zakon o štrajku kojim je propisano da “uposleni za vrijeme štrajka nemaju pravo na platu i naknade koje se vežu za prisustvo na poslu” zbog čega misle da su se obezbijedili jer znaju da su svi uposleni su u kreditima do guše i “krpe kraj s krajem” a kako bi tek preživljavali ako izađu da štrajkaju, međutim nama “običnim” smrtnicima je došlo do grla.

Imajući u vidu novonastalu situaciju i redovne obaveze koje izvršavaju predstavnici sindikata, za narednu sedmicu zakazana je sjednica Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u BiH na kojoj će se donijeti odluka o daljim aktivnostima koje će Sindikati policijskih Agencija poduzeti.

Share