Ljetovanje 2023 u hotelu Zenit u Neumu

Ljetovanje 2023 u hotelu Zenit u Neumu

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine potpisao je UGOVOR O ZAKUPU KAPACITETA sa hotelom ZENIT U Neumu.

Članovi sindikata račun za iskorištene uslugu mogu platiti u četri (4) jednake rate s tim da prvu (1) ratu + boravišnu taxu treba platiti na recepciji hotela za vrijeme boravka u hotelu, a za preostale tri (3) rate, plaćanje će se izvršiti putem administrativne zabrane.

Članovi sindikata su obavezni prije korištenja usluga podnijeti zahtijev na pisarnici Direkcije, da im se izda potvrda o kreditnoj sposobnosti plaćanja na tri rate putem administrativne zabrane.

Svaki član, korisnik usluga Hotela Zenit, dužan je prilikom dolaska, ovjerenu i potpisanu potvrdu predati na recepciji hotela, na osnovu koje će hotel ispostaviti račun za izvršene usluge na temelju potvrde.

Sve informacije o navedenim uslugama možete dobiti na broj:

Tel: 036 880 144 do 148

Fax: 036 880 140

Email: info@hotel-zenit.com

Adresa: Ruđera Boškovića 3, Neum, Bosna i Hercegovina

Share