Savez Sindikata policijskih organa BIH: Diskriminirani smo u odnosu na kolege u FBiH

Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini obratio se danas Ministarstvu rada i socijalne politike, Parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Instituciji Ombudsmana.
“Iz navedenog dopisa se vidi da su policijski službenici u odnosu na kolege iz Federalne uprave policije i kantonalnih MUP-ova diskriminirani prilikom obračuna penzije i dovedeni u situaciju da razmišljaju o svojoj egzistenciji što dovodi u pitanje integritet policijskih službenika i policijske organe izlaže opasnosti. Zbog nebrige organa vlasti naspram policijskih službenika koji rade u policijskim organima BiH sve više policijskih službenika, kako je to naveo direktor Granične policije BiH, napušta policijske organe i traži bolji posao i sigurniju egzistenciju”, saopćili su.

Navodi se da su početkom godine upoznati da je Federalni Zavod PIO/MIO stvorio preduvjete za primjenu obračuna penzije za policijske službenike na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata.

“Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg djeluju Sindikat SIPA-e, Sindikat Granične policije BiH i Sindikat DKPT BiH, je krajem decembra 2017. godine, zajedno sa policijskim sindikatima Federacije Bosne i Hercegovine, učestvovao u pregovorima u vezi sa rješavanjem pitanja penzionisanja i obračuna penzije policijskih službenika koji je rezultirao
potpisivanjem sporazuma između predstavnika sindikata sa jedne strane te premijera Vlade F BiH, ministra MUP-a F BiH, Ministra za rad i socijalnu politiku F BiH i direktora Zavoda PIO/MIO sa druge strane na osnovu kojeg se pristupilo izmjenama Prijedloga Zakona o PIO/MIO i izmjenama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članom 2. Stav (1) tačka f.) Zakona o PIO/MIO, policijski službenik je definisan kao lice koje je kao takvo definisano posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijsko invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja nakon čega se pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima F BiH kojom prilikom je utvrđen način ostvarivanja prava i obračun penzije za policijske službenike.

Nakon pomenutih izmjena Zakona o policijskim službenicima F BiH, u pojedinim kantonima, kantonalne skupštine su suprotno ustavu i svojim nadležnostima, obzirom da je penzijsko-invalidsko osiguranje u nadležnosti entiteta, izmijenile Zakone o policijskim službenicima definišući na isti
način kao u Zakonu o policijskim službenicima F BiH način ostvarivanja prava i obračun penzije.

Imajući u vidu složeno uređenje Bosne i Hercegovine, izmjene Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine koje bi tretirale navedenu oblast su veoma komplikovane obzirom da u policijskim organima Bosne i Hercegovine rade policijski službenici iz oba entiteta te da nije u nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da zakonski uređuje način ostvarivanja prava i obračun visine penzije.

Početkom godine, putem medija smo upoznati da je Federalni Zavod PIO/MIO stvorio preduvjete za primjenu obračuna penzije za policijske službenike na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata, međutim prema našim saznanjima navedeni način obračuna penzija se ne odnosi na policijske službenike koji
rade u policijskim organima na nivou Bosne i Hercegovine (SIPA, GP BiH, DKPT BiH), nakon čega smo vam se, dana 14.02.2019. godine, obratili upitom na koji nikada nismo dobili odgovor.

Naša saznanja o nejednakom postupanju i diskriminaciju policijskih službenika na državnom nivou od strane Federalnog zavoda PIO/MIO su potvrdila Rješenja o ostvarivanju prava na starosnu penziju broj 1810-5688/18-1 od 12.06.2019. godine, kojim se policijskom službeniku MUP-a Tuzlanskog kantona priznaje pravo na primjenu obračun penzije za policijske službenike na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata i u odnosu na platu koju je imao utvrđuje iznos penzije u visini od oko 71% od plate koju je prethodno primao, dok se policijskom službeniku Granične policije Bosne i Hercegovine, Rješenjem broj: FZ3/2/2-35-1-33-2/19 od 20.05.2019. godine odbija žalba na Rješenje
od 10.12.2018. godine kojim mu je na osnovu obračuna penzije na ukupan radni staž utvrđen iznos od oko 39% od plate koju je prethodno primao u dijelu koji se odnosi na primjenu obračuna na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata obrazlažući da se obračun penzije po osnovu petogodišnjeg prosjeka plata odnosi samo policijske službenike Federalne uprave policije a ne na policijske
službenike u policijskim organima Bosne i Hercegovine.

Navedena tvrdnja je kontradiktorna gore pomenutom Rješenju broj 1810-5688/18-1 od 12.06.2019. godine, kojim se policijskom službeniku
MUP-a Tuzlanskog kantona priznaje pravo na primjenu obračun penzije za policijske službenike na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata gdje se u obrazloženju predmetnog Rješenja Federalni Zavod PIO/MIO poziva na odredbu propisanu članom 104a. Zakona o policijskim službenicima Federacije
BiH nigdje ne pominjući da isti policijski službenik u vrijeme penzionisanja nije bio uposlenik Federalne uprave policije nego MUP-a Tuzlanskog kantona.

Dalje želimo istaći da se, u skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, član 52. stav (3), obračun poreza i doprinosa na ukupna primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine vrši primjenom zakonskih propisa prema mjestu prebivališta iz čega proizilazi da se doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje uplaćuju u budžet Federalnog zavoda PIO/MIO F BiH odnosno Zavoda PIO RS u zavisnosti od prebivališta po stopama doprinosa koje propisuju entitetski zakoni, te da se svi policijski službenici u Zavodu vode pod istom šifrom zanimanja kao i policijski službenici koji rade u Federalnoj upravi policije ili policijama Kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova i u vidu doprinosa izdvajaju sredstava po identičnoj stopi, a da se način ostvarivanja prava na penziju i obračun visine penzije od strane Federalnog Zavoda PIO MIO F BiH vrši na različit način. Smatramo da su navedenim postupanjem Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine policijski službenici koji rade u policijskim organima na nivou države diskriminirani obzirom da Zavod za istu kategoriju osiguranika primjenjuje različite kriterije
prilikom obračuna visine penzije.

Shodno navedenom Savez sindikata policijskih organa, kao potpisnik sporazuma između policijskih sindikata, Vlade FBiH i Zavoda PIO/MIO F BiH zaključenog krajem decembra 2017. godine, traži od nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarne skupštine
Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine te Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine donošenje zakonitog i provodivog rješenja kojim će se otkloniti diskriminacija policijskih službenika koji rade u policijskim organima na nivou Bosne i Hercegovine, a koji imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te im se obračun i uplata poreza i doprinosa vrši prema zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, na način da se utvrdi identično pravo na penziju i obračun visine penzije u skladu sa entitetskim zakonom koji reguliše navedenu oblast za istu kategoriju osiguranika – policijske službenike u policijskim organima Federacije Bosne i Hercegovine.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i poslanika u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da se uključe u rješavanje navedenog pitanja s ciljem sprječavanja dugoročnih posljedica koje je izazvala ovakva odluka federalnih vlasti naspram policijskih
službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine.

Od Ureda Ombudsmena Bosne i Hercegovine tražimo da razmotri navedene činjenice u pogledu diskriminacije policijskih službenika obzirom da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini namjerava pokrenuti tužbu za diskriminaciju kod nadležnog Suda te zajedno sa poslanicima u Federalnom parlamentu pokrenuti postupak ustavnosti donešenih zakona koji su
doveli do diskriminacije.

Na kraju ističemo da je Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini spreman iskoristiti sva zakonom dopuštena sredstva s ciljem zaštite i poboljšanja statusa svojih članova”

Share