Obavijest za članove

Obavijest za članove

Dana 01.01.2020 godine Sindikat DKPT-a je zaključio ugovor o pružanju advokatskih-odvjetničkih usluga sa advokatom-odvjetnikom Podrug Sanelom, a sa 31.12.2019 god. poništen je ugovor sa dosadašnjim advokatom-odvjetnikom.
U prilogu vam dostavljamo pojašnjenje predmeta ugovora i pojma zastupanje.

Ugovor o pružanju advokatskih-odvjetničkih usluga.
Share