Molba za dodjelu novčane pomoći policijskim službenicima

Molba za dodjelu novčane pomoći policijskim službenicima

Poštovani,

prije svega koristim priliku da Vam se u ime Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i u svoje lično ime zahvalim na nesebičnoj podršci i zalaganju da se prevaziđu ova teška vremena, a koja su nam nametnuta pojavom virusa Covid-19.

Kao što Vam je poznato sve bezbjednosne Agencije u BiH su preduzele aktivnosti da, u okviru svojih poslova i zadataka, prebrode krizu sa što manje posljedica kojom prilikom su bili direktno izloženi opasnosti od zaraze virusom Covid-19.

Posebno naglašavamo da su pripadnici Granične policije BiH svojim radom na graničnim prelazima prilikom kontrole putnika na “prvoj liniji” izloženosti korona virusu od kraja mjeseca januara tekuće godine. Osim toga, pored aktivnosti koje su se provodile na suzbijahu pandemije COVID – 19. službenici GP BiH i dio pripadnika druge dvije policijske Agencije na nivou Bosne i Hercegovine već tri godine trpe teret ilegalnih migracija.

Sve ovo navodimo iz razloga što su uposleni u policijskim Agencijama izloženi izuzetno stresnim situacijama, koje traju već mjesecima i koje dodatno ugrožavaju ne samo njihovo zdravlje, već i zdravlje njihovih porodica, kao i da u nedostatku velikog broja službenika policijski službenici daju svoje maksimume da bi se osigurala sigurnost granica i bezbjedno okruženje za život svih građana Bosne i Hercegovine.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini kao i sva tri Sindikata policijskih Agencija preduzeli su niz aktivnosti na prevazilaženju pandemije obezbjeđujući sredstva zaštite svim uposlenim u policijskim Agencijama, a ne samo svojim članovima. Sindikat se obraćao mnogim privrednim društvima, od koji se veći broj njih odazvao pozivu i donirao zaštitnu opremu za pripadnike policijskih Agencija, na čemu smo im posebno zahvalni.

Uzevši u obzir navedeno i potaknuti pohvalnim primjerom Vlade RS koja je službenicima MUP-a RS, i drugim službama koji iznose teret borbe sa pandemijom donijela odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći i inicijativom Unije samostalnih sinidkata policije FBiH, ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da pokrenete inicijativu u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se, u skladu sa mogućnostima i eventualno raspoloživim finansijskim sredstvima, uposleni u policijskim Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine nagrade za zalaganje i požrtvovnost prilikom obavljanja svojih poslova i zadataka u ovim vanrednim situacijama i okolnostima.

Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovine Vam se stavlja na raspolaganje u cilju iznalaženju rješenja za očuvanja zdravlja uposlenih u policijskim Agencijama.

Share