Državni policajci i dalje na čekanju: Ništa od povećanja osnovice i socijalnog dijaloga

Državni policajci i dalje na čekanju: Ništa od povećanja osnovice i socijalnog dijaloga

Državni policajci (Granična policija BiH, SIPA, DKPT) i dalje su na čekanju kada je riječ o povećanju osnovice i uspostave socijalnog dijaloga. Naime, Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodila je izjašnjavanje o delegatskoj inicijativi Zlatka Miletića, delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine.

Miletić je predsjedavajućem Doma naroda Parlamentarne skupštini Bosne i Hercegovine još 23.10.2020. godine podnio na usvajanje Inicijativu kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:

•    donese odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine),
•    uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima,
•    da, u skladu sa članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavlјene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovolјstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Od strane Komisije je usvojen zaključak kojim se traži od Ministarstva finansija i trezora BiH da dostavi mišljenje o predloženoj inicijativi.

Inače, Ministarstvo finansija je u okvirnom budžetu računalo osnovicu sa 498 KM i to je neko povećanje u odnosu na zadnjih devet godina. 

S obzirom na pandemiju koronavirusa i smanjenje priliva od PDV-a Sindikatu je ovo i prihvatljivo. No, kako nezvanično saznajemo problem prave predstavnici Bošnjaka i Srba, dok su Hrvati spremni pristati na ovu osnovicu koju je projektiralo Ministarstvo finansija. 

Izvor: Patria

Share