Policajci iz RS-a u državnim agencijama žele jednake uslove, najavili protest u Banjoj Luci

Policajci iz RS-a u državnim agencijama žele jednake uslove, najavili protest u Banjoj Luci

Službenici policijskih agencija BiH, s prebivalištem u RS-u, traže od entitetske vlasti da izmjenama zakona imaju jednake uslove penzionisanja kao njihove kolege s mjestom prebivališta u drugom entitetu Federaciji BiH. Najavili su i protest ispred entitetskog parlamenta.

Riječ je o policijskim službenicima iz Republike Srpske, a koji su uposleni u SIPA-i, Graničnoj policiji i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Njima uskoro prestaje radni odnos na osnovu 40 godina penzijskog staža. Takvog statusa je njih blizu 150, saznaje naš portal.

Oni su danas Narodnoj skupštini RS-a uputili zahtjev za izmjenu člana 39.9 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju jer smatraju da je sporan. Traže da se izmjenama posebni staž uračunava u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost osobe na koju se taj staž odnosi.

Oni su u zahtjevu podsjetili da je u navedenom članu Zakona istaknuto da se osoba iz člana 37. Zakona ne može odreći posebnog staža koji je utvrđen rješenjem Fonda PIO RS-a.

Nezadovoljni policijski službenici su poručili da je time njihovo pravo, kako su naglasili, pretvoreno u obavezu. Tvrde da je to u suprotnosti sa Zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Napomenuli su da je prethodno spomenutim Zakonom dato pravo na poseban staž u, kako su potcrtali, dvostrukom trajanju, ali da je i definisano da prava stečena po ovom zakonu prestaju na zahtjev stranke, smrću stranke i nastupanju raskiodnih uslova predviđenim ovim zakonom.

Upozorili su da se zbog ove zakonske odredbe na nivou policijskih organa Bosne i hercegovine po osnovu posebnog staža penzionišu samo bivši pripadnici Vojske RS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a s prebivalištem u ovom entitetu, dok njihove kolege iz istih organa s prebivalištem u Federaciji ostaju u radnom odnosu. Ocijenili su da se time stvara nacionalni disbalans, a koji je propisan Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

Kao posljedicu postojećeg zakonskog rješenja su naveli da radni odnos njihovih kolega prestaje s 47, 48, 49 i 50 godina starosti.

“Najavili protest ispred NSRS”

Ukazali su da su ovim stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na kolege koji nemaju poseban staž, a imaju prebivalište u RS-u jer se poseban staž računa samo prilikom prestanka radnog odnosa dok se kao minuli staž i ostala prava iz radno-pravnog odnosa računa efektivni staž.

Naveli su da su zahtjeve uputili predsjedniku NSRS-a Nedeljku Čubriloviću, klubovima zastupnika i skupštinskim odborima za sigurnost i boračko-invalidsku zaštitu.

Tvrde i da su u više navrata upozoravali na ovaj problem sve entitetske institucije, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz RS-a. Kako su naglasili, u razgovorima su svi bili saglasni da se problem mora hitno riješiti, ali da se to još nije desilo.

Poručili su da će okupiti ispred NSRS-a 9. februara za kada je najavljena sjednica ove institucije ako se na dnevni red neke od sjednica ne uvrsti njihov zahtjev.

Izvor: Klix.ba

Share