U Savezu Sindikata policijskih organa se pitaju: Kako je država potrošila 42 miliona KM

U Savezu Sindikata policijskih organa se pitaju: Kako je država potrošila 42 miliona KM

S tim u vezi, Savez se nada da će svi nadležni organi uvidjeti stvarnu potrebu vraćanja iznosa osnovice na plaće.

Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini pozdravio je  odluku Vijeća ministara da djelimično uvaži zahtjeve Sindikata i koriguje iznos osnovice za 2021. godinu te poziva Predsjedništvo BiH da prijedlog budžeta što hitnije uputi u parlamentarnu proceduru.

 – Smatramo neosnovanim zahtjeve za izdvajane radi sanacije posljedica pandemije. Imamo podatak da je za prošlu godinu izdvojeno 42.000.000 za koje nije poznato u koje su svrhe utrošeni obzirom da uposleni u policijskim tijelima koji su podnijeli najveći teret i nisu mogli raditi od kuće kao pojedini, nisu dobili nikakvu zaštitnu opremu ni iz donacija niti iz sredstava koje je izdvojilo Vijeće ministara i dalo na korištenje policijskim tijelima. Osim toga, policijski službenici sa nivoa države nisu u planu vakcinacije – kaže predsjednik Saveza Sindikata Dragan Krvavac. 

On kaže da dok su entiteti i kantoni nagrađivali policijske službenike, na državnim policajcima se planiraju praviti uštede.

 – S tim u vezi, Savez se nada da će svi nadležni organi uvidjeti stvarnu potrebu vraćanja iznosa osnovice koji je još prije vise od 10 godina uzet uposlenima u policijskim tijelima kada su za nas počele uštede dok su se drugi razmetali sa povećanjima plata, raznim dodacima i slično. Predstavnici Saveza će sa velikom pažnjom pratiti dešavanja u vezi budžeta,  o eventualnom poduzimanju određenih daljih aktivnosti odluku će donijeti organi Saveza – kaže Krvavac.

Podsjećamo, u Savezu traže mjesecima da im se vrati osnovica na plaću u iznosu od 535 KM.

Izvor: Avaz.ba

Share