PISMO PODRŠKE SDSZ-a DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ODSJEKA NCB INTERPOL

PISMO PODRŠKE SDSZ-a DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ODSJEKA NCB INTERPOL

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava zahtjeve kolega državnih službenika iz Odsjeka NCB Interpol Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju. Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Samostalni sindikat se solidariše te pruža punu podršku u realizaciji aktivnosti s ciljem unapređenja njihovog trenutnog statusa.

Svjesni smo činjenice da državni službenici Odsjeka NCB Interpol već duži niz godina pokušavaju obezbijediti opravdan dodatak na platu. Iako je uvršteno u Izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, iz nepoznatih razloga nije došlo do realizacije ove inicijative.

Share