Tegeltija nije udovoljio zahtjevima Sindikata, policajci izlaze na proteste

Tegeltija nije udovoljio zahtjevima Sindikata, policajci izlaze na proteste

Sindikati tri policijske agencije na nivou BiH, njih 90 protestirat će sutra u Sarajevu na tri lokacije kod zgrade Vijeća ministara BiH u Sarajevu, uz poštivanje epidemioloških mjera

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH Dragan Krvavac nisu postigli saglasnost o sindikalnim zahtjevima, zbog čega će sutra biti održani ranije najavljeni protesti.

S. DEGIRMENDŽIĆ

Kako je saopćeno iz krovnog sindikata policijskih organa koji čine sindikati uposlenih u
Graničnoj policiji, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, nakon što je Krvavac iznio zahtjeve Tegeltiji koji su već bili uvršteni u pripremljeni tekst sporazuma, predsjedavajući Vijeća ministara BiH kazao je da “nije u mogućnosti” potpisati taj dokument.

Uprkos tome što su uposleni u policijskim agencijama odustali od ranijeg zahtjeva da osnovica za obračun plate za 2021. godinu iznosi 535 KM i sada ponudili da ona bude 498,10, a zbog kako su naveli situacije s pandemijom, nije bilo sluha za ispunjenje ni ovog ni drugih zahtjeva.

A, Sindikat je tražio i da se konačno objavi, a najkasnije do 25. marta ove godine, Pravilnik o uniformi koji je usvojen još krajem 2017. godine, a nikada nije stupio na snagu.

Sporazumom je tražena i izrada i upućivanje u parlamentarnu proceduru novog Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika u pogledu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, sistematskih ljekarskih pregleda, identična prava na penzionisanje sa svim ostalim policijskim službenicima na nižim nivoima vlasti u roku od dva mjeseca, najkasnije do 1.juna 2021. godine.

Sindikat je tražio i izdvajanje uposlenih u policijskim organima iz Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i izradu novog Prijedloga Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine u roku od 6 mjeseci, najkasnije do 1. oktobra 2021.godine

Također, insistirali su na imenovanju radnog tijela za socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatom- Savezom sindikata policijskih organa u BiH te imenovanje radne grupe za kolektivno pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.

No, svi ovi zahtjevi ostali su “mrtvo slovo na papiru”, zbog čega sindikati tri policijske agencije na nivou BiH ostaju pri ranijoj najavi da će sutra u 12 sati održati mirne proteste na tri lokacije kod zgrade Vijeća ministara BiH u Sarajevu. Protestima bi trebalo prisustvovati po 30 policajaca na svakoj lokaciji, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Inače, o ovom sastanku oglasili su se i iz Ureda predsjedavajućeg Tegeltije, a u soapćenju za javnost se ističe da je on “istakao lično opredjeljenje da se u dogovoru sa predstavnicima sindikata iznađu najbolja rješenja koja za cilj imaju poboljšanje statusa radnika zaposlenih u institucijama BiH.”

No, iz saopćenja se ne može zaključiti zbog čega nije postignut dogovor sa predstavnicima Sindikata.

-Ukazavši na brojne izazove sa kojima se Vijeće ministara BiH susreće kada je u pitanju kriza izazvana pandemijom virusa korona, predsjedavajući Tegeltija je naglasio neophodnost socijalnog dijaloga kako bi se prevazišli nesporazumi i sistemski riješila otvorena pitanja- navedeno je iz Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Sastanku su također prisustvovali i predsjednica Sindikata državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj te predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac.

Izvor: Fokus.ba

Share