Pripadnici policijskih agencija na državnom nivou imaju najmanje plaće u državi

Pripadnici policijskih agencija na državnom nivou imaju najmanje plaće u državi

Pogođeni trenutnom epidemiološkom situacijom, kao oni koji su na prvoj liniji odbrane sa punim radnim vremenom i bez obzira da li je u toku lockdown ili ograničeno kretanje, policijski službenici izrazili su svoje nezadovljstvo mirnim protestom ispred zgrade institucija BiH u sedmici koja je za nama.

,,Kada je riječ o zahtjevima državnih policajaca (SIPA, DKPT i GP) važno je odmah radi javnosti jasno reći, ne traži se nikakvo povećanje plata, nego vraćanje osnovice plaće koju su imali ranije, jer pripadnici policijskih agencija na državnom nivou imaju najmanje plaće u državi! Dakle, manje plaće nego li njihove kolege u Federaciji, RS-u i 
kantonima. Zato je jako važno da javnost shvati da se ne radi ni o kakvoj rastrošnosti već egzistencijalnom pitanju. Osnovna plaća policijskog službenika iznosi 665 KM.”
 riječi su Harisa Salana, predsjednika Sindikata DKPT-a u izjavi koju je dao za naš portal. 

Podsjećanja radi, zahtjevi Sindikata policijskih organa u BiH su sljedeći:

– Osnovica za obračun plate za ovu godinu u iznosu 498,10 KM (raniji zahtjev sindikata je bio 535 KM te iznos od 498,10 smatraju kompromisnim rješenjem s obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom koronavirusa);

– Objava usvojenog Pravilnika o uniformi u roku od sedam dana ;

– Izrada i upućivanje u parlamentarnu proceduru novog Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika u pogledu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, i stematskih ljekarskih pregleda, identična prava na penzionisanje sa svim ostalim policijskim službenicima na nižim nivoima vlasti.

– Izdvajanje uposlenih u policijskim organima iz Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i izrada novog Prijedloga Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine ,

– Imenovanje radnog tijela za socijalni dijalog s reprezentativnim sindikatom – Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, te imenovanje radne grupe za kolektivno pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.

Na pitanje od kada je prisutna ovakva situacija u Sindikatu, Salan poručuje: ,,Ovakvo stanje je od 2012 godine ,kada je osnovica za obračun plate  smanjena na 475 KM. Nakon toga umanjen je topli obrok koji je do prošle godine iznosio 6 KM, trenutno je 8 KM, Umanjena je naknada za prevoz za odlazak i dolazak na posao. Do sada smo se obračali svim državnim institucijama, radi uspostave socijalnog dijaloga i razgovara u vezi poboljšanja uslova rada za sve  uposlene u policijskim agencijama. Osim nekoliko održanih sastanaka i obećane podrške nismo dobili ništa? Moram da napomenem da policijski službenici u vrijeme pandemije rade 24 sata bez prekida, te su samim tim ugroženi njihovi životi. Od početka pandemije u DKPT, corona virusom je bilo zaraženo 90 policijskih službenika, a trenutno zaraženih je 13 policijskih i šest državnih službenika, a od ovog broja dva policijska službenika su preminula. Policijski službenici na državnom nivou od države nisu dobili niti jednu jedinu masku, da ne spominjemo dezinfekciona sredstva. Policijski službenici na državnom nivou nisu u planu prioriteta za vakcinisanje, dok su entitetski u prvoj kategoriji vakcinisanja.”

Izvor: Source.ba

Share