Savez sindikata policijskih organa pisao Predsjedništvu BiH: Vratite minimum dostojanstva policijskim službenicima

Savez sindikata policijskih organa pisao Predsjedništvu BiH: Vratite minimum dostojanstva policijskim službenicima

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je na sjednici Upravnog odbora donio Odluku o organizaciji protesta uposlenih u policijskim organima ispred zgrade Predsjedništva koja će biti realizirana u narednom periodu.

Savez sindikata policijskih organa BiH uputio je članovima Predsjedništva BiH dopis sa njihovim zahtjevima i dalje planiranim aktivnostima.

Dopis prenosimo u cijelosti:

Povodom Vaše odluke da vratite prijedlog Budžeta za 2021. godinu na doradu u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz sugestije da se ne dopusti vraćanje osnovice na iznos iz 2012. godine, Sindikati policijskih organa (SIPA, GP BiH i DKPT) koji čine Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini su u znak nezadovoljstva organizovali protest pred zgradom Parlamenta Bosne i Hercegovine na Trgu Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom želimo Vas upoznati sa zahtjevima Sindikata, obzirom da je odbijanje vraćanja osnovice na period iz 2012. godine samo posljednja kap koja je prelila čašu vode, a o svim problemima smo upoznali Vas gospodine Komšiću i Vas gospodine Džaferoviću na sastancima koji su održani tokom oktobra i novembra 2019. godine. Prilikom tih sastanaka obećali ste nam da ćete se sa svog nivoa vlasti i stranačke pozicije zauzeti za poboljšanje statusa uposlenih u policijskim organima te istakli da je “nedopustivo” da policija na državnom nivou bude manje plaćena od policije na nižim nivoima vlasti.

S tim u vezi, a prije sjednice Predsjedništva na kojoj će te razmatrati nacrt Budžeta, obraćamo Vam se sa zahtjevom da ispunite data obećanja i barem kroz vraćanje osnovice za obračun plate za 2021. godinu vratite naše povjerenje u Vas i Vaša obećanja, te vratite barem minimum dostojanstva policijskim službenicima koji brinu o vašoj sigurnosti, čuvaju granice i provode kriminalističke istrage i hapšenja uprkos svim problemima i pandemiji virusom COVID-19.

Pored navedenog koristimo priliku da vas upoznamo sa sadržajem sporazuma koji smo predložili predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodinu Tegeltiji, a koji je isti odbio uz obrazloženje da nije nadležan. Nakon toga prijedlog Sporazuma smo dostavili na adresu svih ministara u Vijeću ministara sa zahtjevom da isti razmatraju na sjednici Vijeća, međutim prema našim saznanjima i to je bilo uzalud, niko iz vlasti nije pokazao brigu i interesovanje o protestima “državne policije”.

Savez sindikata policijskih organa je predmetnim sporazumom nadležnima u Vijeću ministara predložio sljedeće:

  • Osnovica za obračun plate za 2021. godinu iznosi 498,10 KM (raniji zahtjev Sindikata je bio 535,00 KM te iznos od 498,10 smatramo kompromisnim rješenjem obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom);
  • Usvojeni Pravilnik o uniformi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će objaviti u roku od 7 dana (najkasnije do 25.03.2021.g);
  • Vijeće ministara će uz konsultacije sa Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini pripremiti te usvojiti i uputiti u parlamentarnu proceduru novi Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika u pogledu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, sistematskih ljekarskih pregleda, identična prava na penzionisanje sa svim ostalim policijskim službenicima na nižim nivoima vlasti, u roku od 2 mjeseca, najkasnije do 01.06.2021. godine.
  • Vijeće ministara će uz konsultacije sa Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini pripremiti te usvojiti i uputiti u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine u roku od 6 mjeseci, najkasnije do 01.10.2021. godine čime bi se uposleni u policijskim organima izdvojili iz postojećeg Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
  • Vijeće ministara se obavezuje da u roku od mjesec dana, najkasnije do 01.05.2021. godine uspostavi zvanično tijelo za socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatom – Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini te imenuje pregovarački tim s ciljem započinjanja kolektivnog pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.

Obzirom da se o našim zahtjevima, ni nakon protesta, nije oglasio niko iz Vijeća ministara, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je na sjednici Upravnog odbora donio Odluku o organizaciji protesta uposlenih u policijskim organima ispred zgrade Predsjedništva koja će biti realizirana u narednom periodu, stoji u dopisu.

Izvor: Fokus.ba

Share