Održan sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Održan sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Dana 27.04.2022. godine, na poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, održan je sastanak sa predstavnicima Saveza sindikata policijskih organa kojem su prisustvovali predsjednik Krvavac Dragan i zamjenici predsjednika Kahrimanović Edin i Kvrgić Branimir.

Sastanak je otvorio predsjedavajući Tegeltija i istakao kako je isti iniciran u namjeri da se razgovara o zahtjevima Saveza Sindikata koji su dostavljeni na adresu Vijeća ministara, nakon čega su predstavnici Saveza predsjedavajućeg Tegeltiju detaljnije upoznali sa nagomilanim problemima i zahtjevima Saveza u vezi sa potrebom za hitnim usvajanjem budžeta za 2022. godinu, osnovicom za obračun plate za 2022. godinu, troškovima prevoza, toplog obroka, dnevnicama i drugim problemima.

Tokom razgovora predsjedavajući Tegeltija je iznio trenutnu situaciju i postupanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u okviru postavljenih zahtjeva Saveza sindikata, kojom prilikom je upoznao predstavnike Saveza sindikata da su poduzete sve radnje u pravcu donošenja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, te da će od strane Vijeća ministara  Bosne i Hercegovine u narednih nekoliko dana isti biti razmatran. Predsjedavajući očekuje da će isti u drugoj polovini mjeseca maja biti usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i proslijeđen u daljnju proceduru koja bi prema očekivanjima trebalo da bude okončana u drugoj polovici juna mjeseca. Osnovica za obračun plaće od 535,00 KM je uvrštena u nacrt budžeta i očekivanja su da će biti u primjeni od 01.07.2022. godine.

Dalje, predstavnici Saveza sindikata su informisani da je pripremljena odluka o imenovanju pregovaračkog tima ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja u okviru kojeg će biti moguće riješiti i sve druge pomenute nagomilane probleme.

Predstavnici Saveza su zatražili od predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se zauzme i podrži usvajanje izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u Predstavničkom dom i upućen u Dom naroda na razmatranje po hitnoj proceduri. Napominjemo radi se o izmjenama kojima se predviđa povećanje koeficijenata za obračun plate za sva radna mjesta do čina viši inspektor uključujući i navedeni čin te do pozicije stručnog savjetnika uključujući i navedenu poziciju za 0,20. Istaknuto je da predstavnici Saveza smatraju da bi se navedenim povećanjem pomogle najugroženije kategorije uposlenih i povećanje bi išlo linijarno što nije slučaj prilikom povećanja osnovice. Predsjedavajući je istakao da budžetski okvir ne dozvoljava i povećanje osnovice i povećanje koeficijenata tako da ne očekuje da će navedeni prijedlog izmjena Zakona dobiti podršku u Domu naroda.

U daljem toku razgovora od strane predstavnika Saveza istaknuto je da je neophodno mijenjati Odluku o naknadi troškova prevoza obzirom da je ista diskriminatorna i ne pokriva stvarno nastale troškove dolaska na posao i odlaska s posla, kao i Odluku o dnevnicama za službena putovanjakojom bi se policijski službenici izuzeli iz primjene za vrijeme obavljanja operativnih policijskih poslova i zadataka.

Od predsjedavajućeg je zatraženo i hitno usvajanje Odluke o dodatku na platu policijskih službenika i državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na koju se čeka još od 2008. godine za koju je isti istakao da prijedlog treba da dostavi Ministarstvo sigurnosti te da Vijeće ministara još uvijek isti nije zaprimilo.

Predstavnici Saveza su ukazali i na neophodno usvajanje novog Zakona o policijskim službenicima koji je još prošle godine usaglašen između policijskih Agencija i Saveza sindikata policijskih organa te dostavljen Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine radi upućivanja u dalju proceduru za što je istaknuto da je neophodno intenzivirati saradnju sa resornim Ministarstvom sigurnosti te pripremiti kvalitetan prijedlog.

Predsjedavajući Tegeltija je istakao da razumije istaknute probleme te naveo da je spreman uvijek razgovarati sa sindikatima te da će sa pozicije koju obavlja poduzeti sve neophodne aktivnosti koje su u njegovoj moći kako bi se pronašla rješenja problema imajući u vidu da se radi o problemima koji su u direktnoj nadležnosti resornih Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija Bosne i Hercegovine o čemu je spreman potpisati i sporazum sa Savezom kojim bi se definisali prioriteti i minimum problema koje je neophodno riješiti u naredne tri godine a da se većina pomenutih problema treba rješavati kroz kolektivno pregovaranje.

Predstavnici Saveza su na kraju sastanka istakli lošu komunikaciju sa Ministarstvom sigurnosti obzirom da ministar Selmo Cikotić od imenovanja do danas nije održao ni jedan sastanak sa predstavnicima Saveza niti poduzeo bilo kakve aktivnosti s ciljem rješavanja nagomilanih problema.

Share