Stotine državnih policajaca pred Parlamentom BiH: Delegati odlučuju o povećanju plaća

Stotine državnih policajaca pred Parlamentom BiH: Delegati odlučuju o povećanju plaća

Nekoliko stotina državnih policajaca iz tri policijske agencija (SIPA, GP BiH i DKPT) danas će održati mirne proteste uoči i za vrijeme sjednice Doma naroda PS BiH koja počinje u 12 sati.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini (kojeg čine Sindikat SIPA, Sindikat GP BiH i Sindikat DKPT BiH) od 11,00 do 13,00 sati, ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će mirne proteste s ciljem iskazivanja nezadovoljstva materijalno-finansijskim statusom i odnosom predstavnika vlasti prema uposlenim u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Sindikat je već delegatima uputio dopis, a danas će ponoviti svoje zahtjeve:

1. usvajanje izmjena Zakona o platama i naknadama uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kojim se predviđa povećanje koeficijenata za obračun plate za 0,20 do čina “viši inspektor” i zvanja “stručni savjetnik” uključujući i pomenute a koji je na dnevnom redu sjednice Doma naroda PS BiH.

2. hitno usvajanje budžeta za 2022. godinu;

3. hitna izmjena Odluke o naknadi troškova prijevoza na posao i sa posla.

Inače, državni policajci su u nezavidnom položaju u odnosu na policajce kantonalnih MUP-ova i Federalni MUP čije su plaće znatno veće.

Share