ZAKLJČCI SA SASTANKA SA MINISTROM SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKLJČCI SA SASTANKA SA MINISTROM SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Na sastanku koji je održan dana 16.05.2022. godine u 13,30 sati u Kabinetu ministra sigurnosti BiH, a kojem su prisustvovali Dr. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH, Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Emir Tanović, predsjednik Sindikata GPBIH, Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA i Haris Salan, predsjednik Sindikata DKPT doneseni su sljedeći zaključci:

1. Da se završi pitanje formiranja Radne grupe za kolektivno pregovaranje radi definisanja i zaključenja kolektivnog ugovora između Saveza sindikata i Vijeća ministara BiH.
2. Da se usvoji Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji je usvojen u Predstavničkom domu, da se isti usvoji i na Domu naroda (predlaže se povećanje koeficijenata za policijske službenike kojim se svim policijskim službenicima linearno povećava plata za 95 KM).

3. Da Vijeće ministara BiH hitno usvoji Odluku o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH i dostavilo Generalnom sekretarijatu 29.12.2021.godine.

4. Da se kod ostvarivanja naknada za prekovremeni rad, za policijske službenike obračunava novčana naknada u skladu sa članom 2. stav (3) Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i radu u dane državnih praznika u institucijama BiH. Trenutno im se za prekovremeni rad odobrava korištenje slobodnih dana što je vrlo nepovoljno po njih.

5. Da se izmjeni Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH za naknadu za službeno putovanje.

6. Da se što prije usvoji Zakon o policijskim službenicima.

7. Da se usvoji Pravilnik o policijskim uniformama.

8. Da se odblokira prijem novih policijskih službenika i vrši popuna upražnjenih radnih mjesta, kako bi se rasteretili trenutno zaposleni.

9. Da se svaka tri mjeseca organizuje sastanak kod ministra sigurnosti sa rukovodiocima policijskih agencija (GP, SIPA i DKPT) i predstavnikom/cima sindikata policijskih službenika.

Share