Usvojen Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine

Usvojen Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine

Na danas održanoj sjednici, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, usvojio je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Na predloženi Zakon nije bilo uloženih amandmana, a za isti je glasao 21 zastupnik, 8 je bilo protiv i 4 suzdržana.

Također, u drugom krugu glasanja, usvojena je inicijativa da se u dnevni red naredne sjednice Doma uvrsti nova točka koja glasi – Inicijativa o usklađivanju troškova prijevoza i toplog obroka uposlenih u institucijama BiH. Inicijativa, Prijedlog zastupnika iz Kluba HDZBiH – HNS glasi:
Zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative:
1. Visinu naknade za prijevoz na posao i s posla uskladi s prosječnim povećanjem cijene litra goriva u posljednjih godinu dana;
2. Visinu naknade za topli obrok poveća sa sadašnjih 8,00 KM na 12,00 KM.

Share