DOGOVORENO ZAJEDNIČKO SINDIKALNO DJELOVANJE!

DOGOVORENO ZAJEDNIČKO SINDIKALNO DJELOVANJE!

U prostorijama Parlamenta skupštine BiH održan je sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine,  Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH i Saveza sindikata policijskih organa u BiH.
Delegaciju SSPO u BiH   čini li su Dragan Krvavac predsjednik Saveza, Emir Tanović predsjednik Sindikata Granične policije BiH, Edin Kahrimanovic predsjednik Sindikata SIPA -e i Branimir Kvrgić predsjednik  Upravnog odbora Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
Na sastanku je istaknuto da je u narednom periodu potrebno preduzeti niz zajedničkih aktivnosti  s ciljem poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uslova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prioritet u daljem djelovanju je potpisivanje Kolektivnog ugovora, istaknuto je nakon sastanka. Naime, Bosna i Hercegovina jedina država u Evropi koja nema potpisan Kolektivni ugovor sa zaposlenima u državnim institucijama.

Dogovoreno je da se formira tim ispred tri navedena Sindikata koji će u narednoj sedmici održati sastanak te revidirati tekst Kolektivnog ugovora koji će biti dostavljen poslodavcu.

Share