Anketa o ponudi „Energopetrol“-a za ostvarivanje popusta na maloprodajnu cijenu goriva ( benzin i dizel).

 

Obavještavaju se članovi sindikata kao i ostali uposlenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, da je sindikat u pregovorima sa „Energopetrol“ d.d. naftnom kompanijom, u vezi sa kupovinom goriva (benzin i dizel) pod povoljnim uslovima. Kako bi ostvarili mogućnost kupovine goriva pod povoljnijim uslovima, potrebno je da imamo brojnost korisnika, odnosno što veći broj registrovanih korisnika usluga „Energopetrol“-a d.d.

Registracija korisnika se vrši tako što se na osnovu spiskova zainteresovanih uposlenika Direkcije, izdaju kartice na ime i prezime korisnika od strane „Energopetrol“-a d.d. Benifit za korisnika usluga, odnosno vlasnika kartice se ogleda u tome da ostvaruje popust na maloprodajnu cijenu goriva, na benzinskim stanicama „Energopetrol“-a d.d. i „HoldINA“ d.o.o.

Popust na maloprodajnu cijenu goriva (benzin i dizel) je direktno vezan za broj korisnika odnosno izdatih kartica.

Popust od 0,06 KM/l. se ostvaruje ako je registrovano više od 200 korisnika (kartica),

Popust od 0,08 KM/l. se ostvaruje ako je registrovano više od 400 korisnika (kartica).

Obavezuju se sindikalni povjerenici, da u razumnom roku izvrše formiranje spiskova, budućih korisnici usluga, kako bi se na osnovu istih pristupilo izradi korisničkih kartica.

Spisak treba da sadrži ime i prezime kao i broj lične karte.

Ovu aktivnost je potrebnio izvršiti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

Share