Upit Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Poslan upit Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za mišljenje i tumačenje člana 36. zakona PIO/MIO

Poštovani,
obraćam Vam se u ime Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH , kao nadležnom organu za davanje tumačenja i mišljenja iz predmetne oblasti. Nakon usvajanja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da će se poseban staž iz člana 36. stav (1) ovog zakona uračunati u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost lica na koga se taj staž odnosi.

Potrebno je tumačenje slijedećeg:
-Obzirom da je poseban staž evidentiran u radnoj knjižici i u matičnoj evidenciji osiguranika, postavlja se pitanje na koji način je moguće izvršiti odricanje (brisanje) posebnog staža.

-Da li je to putem pismene saglasnosti ili izjave osiguranika o odricanju upućene prema nosiocu osiguranja Federalnom zavodu za PIO/MIO, ?

– Da li je to putem pismene saglasnosti o odricanju ili izjave osiguranika upućene prema poslodavcu gdje je ostvarena penzija.?
– Ili postoji drugi način koji bi osiguranik mogao koristiti.

U skladu sa naprijed navedenim očekujemo da se u što kraćem roku izjasnite po ovom pitanju, kako bi Sindikat imao smjernice u daljem postupanju svojih članova i drugih uposlenika Direkcije.

S poštovanjem !

Share