Zahtjev za prikupljanje novčane pomoći za nastavak liječenja kolege

SINDIKAT DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

Kabinet direktora, n/r gosp.Mirsad Vilić

Ured za profesionalne standarde

Sektor za koordinaciju i saradnju

Sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju

Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata

Sektor za stratešku analizu,procjene i planiranje i IT podršku

Sektor za ljudske resurse,pravne,materijalno-finansijske poslove i pisarnicu

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE NOVČANE  POMOĆI ZA NASTAVAK LIJEČENJA , dostavlja se:

Obračamo Vam se sa zahtjevom-molbom za prikupljanje novčane pomoći za teško oboljelog policijskog službenika Jedinice za zaštitu DKP i rezidencija Zahirović Namira rođ. 1984. g

Istom su utvrđene sljedeće dijagnoze: Scelerozis multiplex(RR forma), Quadriparesis pp Paraparesis spastica,Radiculopathia L/S discogenes, Stenosis Calic spinalis, Protrusio disci i.v.L5-S1.

U prilogu akta vam dostavljamo otpusno pismo.

S poštovanjem,          

   PREDSJEDNIK SINDIKATA

                                                                                                              Haris Salan

Share