Informacija o besplatnim studijama na Nacionalnoj sigurnosnoj akademiji za službenike policijskih agencija

Broj: 01-02-19/165/19 Datum: 10.05.2019.

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Aleja Bosne Srebrene bb

71000 Sarajevo

Bosna I Hercegovina

PREDMET: Informacija o besplatnim studijama na Nacionalnoj sigurnosnoj akademiji za službenike policijskih agencija

Poštovani,

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH), sa svojom organizacionom jedinicom – Nacionalnom sigurnosnom akademijom (NSA), je visokoškolska institucija akreditovana u Bosni i Hercegovini, a nastavni planovi i programi, kao i pravila studiranja usklađena su sa bolonjskim sistemom obrazovanja.

U skladu sa svojom misijom, NSA studentima širom regije pruža kvalitetno obrazovanje koje prati svjetske trendove u specijalizovanim oblastima sigurnosti i odbrane, na dodiplomskom, master i doktorskom studiju, od sada i na BHS jezicima. AUBiH nudi mogućnost i online studija na svojim programima što može pogodovati većini policijskih službenika jer su već u radnom odnosu.

Policijskim službenicima i uposlenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela nudimo pune stipendije i to: 10 stipendija na dodiplomskom, 5 na magistarskom i 3 na doktorskom studiju, cijeneći njihovu značajnu ulogu koju imaju u očuvanju reda, mira i sigurnosti u našoj državi. Programi na kojima nudimo stipendije su: Aeronautika — piloti, Inžinjerstvo u oblasti odbrane, Menadžment i liderstvo u sigurnosti i odbrani, Nacionalna i internacionalna sigurnost, Cyber sigurnost i Međunarodno pravo.

Upis je u toku, a potencijalni kandidati mogu aplicirati putem emaila info@nsa.ba. Za više informacija posjetite web stranicu www.nsa.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 080 020 137.

Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite Vašim članovima i uposlenicima Agencije.

Share