Federalna vlada riješila nedoumice: izjednačena prava za penzioniranje policijskih službenika

Federalna vlada riješila nedoumice: izjednačena prava za penzioniranje policijskih službenika

Svi policijski službenici s prebivalištem u Federaciji BiH, bez obzira 
radili oni u županijskim, entitetskim, državnim ili policijskim 
agencijama Brčko distrikta, ubuduće će ići u mirovinu pod istim uvjetima

Mišljenje je to Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i 
Federalnog ministarstva unutarnjih poslova utvrđeno na današnjoj 
sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru.

Nakon današnjeg usvajanja Zaključka od strane Federalne Vlade to 
mišljenje postaje obvezujuće za Federalni zavod za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje, istaknuo je na konferenciji za novinare.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača podsjetio 
je da su postojale određene nejasnoće vezano za obračun mirovina za 
policijske službenike koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od 
policijskih agencija na državnoj razini ili u Policiji Brčko distrikta.

Mišljenjem dvaju ministarstava utvrđeno je da će se ubuduće za sve 
policijske službenike koji imaju prebivalište u Federacije BiH 
primjenjivati identični propisi prilikom umirovljenja i izračuna 
mirovine.

– Bilo kakvo suprotno tumačenje dovodilo bi određene policijske 
službenike u neugodnu situaciju i praktično bi ih kažnjavali za onaj 
period rada koji su proveli u nekim od policijskih agencija na 
državnoj razini – kazao je ministar Drljača.

Federalni ministar unutarnjih poslova Aljoša Čampara kazao je kako 
njegovo ministarstvo ima gotovo identično mišljenje.

– Smatramo da su svi policijski službenici na nivou BiH potpuno 
jednaki, čak i prema zakonima o policijskim službenicima imaju ista 
ovlaštenja. Upravo iz tog razloga, kod donošenja ovih propisa i zakona 
i lex specialis Zakona o policijskim službenicima na nivou Federacije, 
kada smo razgovarali sa sindikatima policijskih službenika tada je 
rečeno da će se primjenjivati na sve policijske službenike – kazao je 
Čampara.

Ministar Čampara dodao je kako su sada izjednačena prava svih 
policijskih službenika kada je u pitanju odlazak u mirovinu, dok će i 
dalje postojati određene razlike u radnim pravim policijskih 
službenika s obzirom da je policijski sustav u Federaciji BiH 
decentraliziran te da svaka županija ima svoj zakon o unutarnjim 
poslovima i zakon o policijskim službenicima.

Share