Održana sjednica Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Danas je u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u 
Istočnom Sarajevu održana sjednica Upravnog odbora Saveza sindikata 
policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojoj su između ostalog 
trebali biti razmatrani dalji potezi Sindikata zbog diskriminacije 
policijskih službenika prilikom obračuna penzije.

Nakon usvajanja Zaključka od strane Vlade FBiH kojim su izjednačena 
prava policijskih službenika u državnim policijskim agencijama u vezi 
sa obračunom penzije Savez sindikata policijskih organa u Bosni i 
Hercegovini je donio Odluku da obustavi sve dalje aktivnosti po ovom 
pitanju, te da pažljivo pratiti primjenu donesenog Zaključka od strane 
Zavoda PIO/MIO.

Takođe, Savez sindikata nije upoznat da li je Vlada FBiH navedenim 
zaključkom obuhvatila i policijske službenike koji su u međuvremenu 
dobili Rješenja o penzionisanju, odnosno od donošenja Zakona do danas, 
tako da ćemo zatražiti od Vlade i resornog ministarstva da nam to 
pojasne.

Imajući u vidu aktivnosti koje vodi Sindikat MUP-a RS kako bi se u 
Skupštini RSa usvojila identična rješenja za penzionisanje policijskih 
službenika, zaključeno je da će Savez sindikata policijskih organa u 
narednom periodu pružiti maksimalnu podršku kako bi se isto rješenje 
usvojilo i kako ne bi došlo do istih problema u primjeni Zakona za 
policijske službenike u policijskim organima Bosne i Hercegovine a 
koji imaju prebivalište na području RS – a.

Upravni odbor Saveza je također donio odluku da se do naredne sjednice 
razmotri podnošenje krivične prijave protiv predsjedavajuceg Vijeća 
ministara zbog ne objavljivanja Pravilnika o uniformi koji je Vijeće 
ministara usvojilo u decembru 2017. godine zbog čega policijski 
službenici na državnom nivou,prvenstveno Granična policija, i dalje 
nose ne kvalitetne uniforme a što pogoduje određenim dobavljačima.

Share