Primjedbe na prijedlog Odluke o visini regresa za godišnji odmor za 2020. godinu

Primjedbe na prijedlog Odluke o visini regresa za godišnji odmor za 2020. godinu

Poštovani,

U vezi akta, broj i datum veze, u čijem prilogu ste nam dostavili prijedlog Odluke o visini regresa za godišnji odmor za 2020. godinu, obavještavamo Vas da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini nc prihvata isti i traži da se prijedlog Odluke povuče i iznos regresa za 2020. godine dogovori sa reprezentativnim sindikatima, obzirom da se ovakvim prijedlogom uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine dovode u neravnopravan položaj u odnosu na uposlene u institucijama na nižim nivoima vlasti.

Naime, predložena visina regresa za godišnji odmor za 2020. godinu je na nivou utvrđenom 2012. godine bez bilo kakvih izmjena i iznosi svega 63,16 % od maksimalnog iznosa utvrđenog zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, član 33. stav (1) deftniše da uposlenom u institucijama Bosne i Hercegovino pripada pravo na regres za godišnji odmor, s tim da visina regresa može iznositi maksimalno do visine utvrđene osnovice za obračun plaća u tekućoj fiskalnoj godini. S tim u vezi tražimo da se prijedlog Odluke izmijeni i regres utvrdi u maksimalnom iznosu od 475,69 KM.

Napominjemo po ko zna koji put daje osnovica u iznosu od 475,69 KM utvrđena davne 2012 godine nakon potpisanog protokola koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potpisalo sa tada jedinim reprezentativnim sindikatom. Samostalnim sindikatom državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine namještenika, broj 01-67-3-1970/12, kojom prilikom su se potpisnici protokola u skladu sa članom 3 i 4 istog, složili da će se usvojena visina osnovice /,a obračun plate u gore pomenutom iznosu, korigovati za 2014. godinu maksimalno do postotka godišnje stope inflacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, te da će se razmotriti mogućnost povećanja na ime dnevne naknade za topli obrok sa 6 KM na 7 KM, Što Vijeće ministara, izuzev smanjenja osnovice, nije ispoStovalo ni u jednom pogledu.

Također ističemo da Sindikat Granične policije Bosne i Hercegovine koji nije bio dio pomenutog Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine namještenika nije dao saglasnost na potpisivanje navedenog protokola i nije bio saglasan sa smanjenjima primanja uposlenih u Graničnoj policiji, dok su druga dva Sindikata, Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu /.bog nepovoljnog protokola i smanjenja primanja ubrzo napustili pomenuti Sindikat i počeli samostalno djelovati čime se dovodi u pitanje reprezentativnost navedenog Sindikata koji je potpisao sporazum.

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine prosječna plata je u periodu od 2010. do 2019. godine porasle za 15,9 %, dok je ista uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine smanjena 2012. godine za 11,7% i od tada se ne mijenja. Ako uzmemo u obzir smanjenje naknade za topli obrok, regres, te novi način obračuna troškova prcvo/.a na posao i sa posla koji nije donesen u skladu sa Zakonom, ukupna primanja su smanjena za 17% do 25%. U isto vrijeme cijena potrošačke korpe narasla je sa 1570,00 KM na 2074,85 KM ili za 24,3%, tako da je uposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine smanjen životni standard za 41% do 50%.

Također, primjetno jc da je Vijeće ministara u proteklom period vršilo uštede u Budžetu institucija BiH isključivo kroz plate i naknade uposlenih u institucijama dok su sve ostale Budžetske stavke ostale ne promijenjene ili čak u pojedinim slučajevima i povećane.

Prema saznanjima kojima raspolaže Save7 sindikata Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine je bez bilo kakvih konsultacija sa reprezentativnim sindikatima utvrdilo i prijedlog odluke o visini osnovice /a obračun plate u 2020. godini što pokazuje ignorantski status prema problemima i statusu uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine koji preživljavaju sa najnižim primanjima u odnosu na istu kategoriju na drugim nivoima.

Ovdje kao primjer moramo istaći platu zaposlenika koja iznosi 665,00 KM i platu IT inžinjera koja iznosi 1.300,00 KM kojima mnogo znači bilo kakvo povećanje pa i regresa na iznos od 475,69 KM u odnosu na platu ministra u Vijeću ministara kojem taj iznos ništa ne znači obzirom da svaki mjesec primi platu u iznosu od najmanje 4043,00 KM

U vezi sa svim navedenim, u više navrata u periodu 2016.-2018. godina. Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, na adresu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uputio je dopise kojima smo tražili da što hitnije organizujemo zajednički sastanak kojim bi započeli dijalog po svim bitnim pitanjima koja se tiču radnog statusa i plaća uposlenih u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, u kojima smo istakli da se u proteklom periodu nagomilao niz problema, prvenstveno egzistencijalne prirode, koje je neophodno rješavati kako bi se zaustavio odliv kadrova koji je primijetan u sve tri policijske agencije, na što ste se oglušili u potpunosti ignorišući sve pozitivne zakonske propise koji definišu navedenu obavezu.

S tim u vezi, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini zahtjev smatra opravdanim i traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da počne da uvažava reprezentativne Sindikate i uz, poštivanje odredaba Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine te međunarodnih propisa i Konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala sa reprezentativnim Sindikatima uspostavi socijalni dijalog putem kojeg ćemo zn istim stolom rješavati sve nagomilane probleme.

Na kraju ističemo da je Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini spreman iskoristiti sva zakonom dopuštena sredstva kako bi konzumirao utvrđena prava s ciljem zaštite i poboljšanja statusa svojih članova.

S poštovanjem,

Predsjednik SSPO u BiH

mr. sc. Dragan Krvavac

Share