PRAVO NA OBRAČUN PENZIJA PO OSNOVU PETOGODIŠNJEG PROSJEKA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE SA PREBIVALIŠTEM U RS

PRAVO NA OBRAČUN PENZIJA PO OSNOVU PETOGODIŠNJEG PROSJEKA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE SA PREBIVALIŠTEM U RS

Na prijedlog MUP-a Republike Srpske Vlada je u Narodnu skupštinu RS uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policiji Republike Srpske kojim se utvrđuje pravo policijskim službenicima na obračun penzije po osnovu petogodišnjeg prosjeka.
Obzirom da prijedlog izmjena ne obuhvata i policijske službenike u policijskim agencijama na državnom nivou Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je vodio određene aktivnosti s ciljem da se u Narodnu Skupštinu RS zajedno sa prijedlogom uputi na usvajanje Zaključak kojim bi se naložilo Fondu PIO RS da planirane izmjene Zakona o policiji RS primjenjuje na sve policijske službenike sa prebivalištem na području RS a koji uplaćuju doprinose u Fond PIO RS kojim bi ta prava bila izjednačena za sve policijske sluzbenike.
Prema posljednjim informacijama Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, pored svih obećanja pojedinih članova, na današnjoj sjednici nije podržao predmetni Zaključak uz obrazloženje da ne može Narodna skupština RS odlučivati o statusnim pitanjima policijskih službenika na državnom nivou zanemarujući činjenicu da je PIO isključivo entitetska nadležnost.
Za sutra, 17.09.2019. godine, zakazana je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će predmetne izmjene biti razmatrane, međutim ukoliko se iste usvoje bez pomenutog Zaključka neće biti primjenjive na policijske službenike na državnom nivou iako se kod nadležnog Fonda PIO RS svi policijski službenici vode pod istom šifrom osiguranika.
Neusvajanjem Zaključka policijski službenici u policijskim Agencijama na državnom nivou koji pravo na penziju ostvaruju kod PIO RS, oko 1.000 policijskih službenika, će biti diskriminirano u odnosu na sve druge policijske službenike u Bosni i Hercegovini bez obzira na kojem nivou rade obzirom da je prethodno navedeno pravo utvrđeno za sve policijske službenike koji pravo na penziju ostvaruju u FBiH.
S ciljem sprječavanja diskriminacije Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini će preduzeti sve zakonom dopuštene aktivnosti.

Share