Policajci traže jednaka prava za penzionisanje

Policajci traže jednaka prava za penzionisanje

Policijski službenici iz Srpske koji su zaposleni u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH traže od republičkih institucija da izmijene postojeća akta kako bi prilikom penzionisanja imali ista prava kao policajci u RS.

Narodna skupština RS usvojila je u septembru dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima s ciljem poboljšanja materijalnog statusa policajaca koji su stekli pravo na ostvarivanje starosne ili invalidske penzije.

Zakonom je predviđeno da će lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS biti utvrđivan na osnovu pet godišnjih plata koje su za policijske službenike najpovoljnije.

Međutim, taj zakon ne važi za policajce iz RS zaposlene u policijskim agencijama na nivou BiH, čime su njihova prava umanjena ne samo u odnosu na policajce u RS već i u odnosu na njihove kolege iz FBiH.

Naime, isti zakon kao u RS početkom godine je usvojen i u FBiH, nakon čega su se policijski službenici iz agencija na nivou BiH izborili da federalna Vlada usvoji poseban zaključak kako bi njihova prava izjednačila sa pravima policajaca u tom entitetu. 

S obzirom na sve to, policajci iz Srpske zaposleni u SIPA, Graničnoj policiji i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, kojih ima 1.021, imaće manje penzije od njihovih kolega iz FBiH.

Zamjenik predsjednika Saveza sindikata policijskih službenika BiH Nenad Perić kaže za “Glas Srpske” da pozdravljaju izmjene zakona o penzionisanju policajaca u RS, prema kojima se uzima petogodišnji prosjek plata prilikom odlaska u penziju, te da traže od Vlade Srpske da iznađe mogućnost da i njima budu omogućena ista prava.

– Predlažemo da Vlada dostavi Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS zaključak kojim bi se ista odredba primjenjivala na sve policijske službenike kojima se doprinosi uplaćuju u Fond PIO RS, s obzirom na to da kao pripadnici agencija u zajedničkim institucijama ostvarujemo prava iz penzijskog osiguranja prema prebivalištu gdje se prijavljujemo na osiguranje kod entitetskog nosioca osiguranja – istakao je Perić i dodao da su na adresu Vlade RS i Narodne skupštine RS uputili dopise u kojima su iznijeli svoj prijedlog.

Perić ističe da su iz parlamenta Srpske dobili odgovor da je dopis upućen Odboru za bezbjednost koji bi trebalo da pribavi podatke o broju službenika za koje je potrebno obezbijediti primjenu zakona.

Osim toga, dodaje Perić, policajci u zajedničkim bezbjednosnim agencijama traže prava i kada je u pitanju ratni staž, s obzirom na to da se u FBiH ratni staž primjenjuje samo u jednostrukom trajanju, dok se prema Zakonu o PIO RS svima računa dupli staž, zbog čega policijski službenici iz Srpske ranije odlaze u penziju.

Iz svega navedenog proizlazi da policajci iz Srpske u zajedničkim bezbjednosnim agencijama odlaze u penziju prije svojih kolega iz FBiH, što otvara pitanje nacionalne strukture zaposlenih u tim agencijama. Sve te razlike u propisima utiču na to da policijski službenici zaposleni na istim poslovima, u zavisnosti od toga iz kog entiteta dolaze, imaju drastično različite penzije.

– Plate su vezane za činove. Primjera radi, kolega koji je iz FBiH otišao u penziju sa činom višeg inspektora ostvaruje penziju 500 maraka veću u odnosu na  policajca iz RS sa istim činom – pojasnio je Perić apelujući na republičke institucije da im pomognu kako ne bi bili prinuđeni da svoja prava traže pred Ustavnim sudom RS.
 

Doprinosi 

Nenad Perić kaže da su policajci iz RS dolaskom u zajedničke bezbjednosne agencije imali mogućnost izbora gdje da im budu uplaćivani doprinosi te da su svi izabrali Fond PIO RS, u skladu s prebivalištem.

– Međutim, pojedine kolege su sada promijenile mjesto prebivališta u FBiH zbog povoljnijih uslova penzionisanja. Ne želimo da se dovodimo u takve situacije, koje bi budžet RS oštetile i za deset miliona KM godišnje – rekao je Perić.

Izvor: Glas Srpske

Share