Poziv na tribinu “Sindikalni skup u 5 do 12”

Poziv na tribinu “Sindikalni skup u 5 do 12”

Sindikat uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Saveza sindikata policijskih organa u BiH organiziraju tribinu “Sindikalni skup 5 do 12”, koja će se dana 18.11. 2019. godine (ponedjeljak) održati u amfiteatru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa početkom u 11.55 sati.
Svrha i cilj organizacije navedene Tribine je osvrt na trenutni status i položaj svih kategorija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
Tribina se organizira i na tragu potpisanog Sporazuma o suradnji sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine, te će se prisutnima obratiti predstavnici sva tri reprezentativna sindikata na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao i gosti predstavnici međunarodnih organizacija.
Prisustvo Tribini nije uvjetovano članstvom u Sindikatu, te su dobrodošli svi zaposleni.

Kompletan poziv za tribinu “Sindikalni skup 5 do 12” možete preuzeti ovdje.

Share