Zaključci tribine “5 do 12″

Zaključci tribine “5 do 12″

Na tribini pod nazivom “5 do 12” održanoj danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sindikat državnih službenika i namještenika, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje usvojili su sljedeće zaključke i definisali zahtjeve koji će biti upućeni Vijeću ministara Bosne i Hercegovine:

Dosljedna primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine  koji je definirano da Reprezentativni sindikati zaposlenika, u skladu sa zakonom, imaju pravo da budu konsultirani:

  • Prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plaća njegovih članova, u procesu donošenja Pravilnika o radu i u kolektivnom pregovaranju;
  • Da Vijeće ministara BiH zaključkom obaveže Ministarstvo pravde BiH da formira Pregovarački tim s ciljem HITNOG otpočinjanja kolektivnog pregovaranja;
  • Hitna primjena važeće Metodologije za napredovanje u platnim razredima;
  • Usvajanje Budžeta institucija BiH te primejna odluke o povećanju naknade za topli obrok;
  • Da osnovica za obračun plaće za 2020. godinu ne smije biti manja od prvog smanjenja osnovice, te bi ista trebala iznosti 535,50 KM;
  • Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombdusmana za ljudska prava BiH, I poštujući mišljenje sindikata usvoji I primjeni korigovana Odluka za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla;
  • Osiguranje uposlenih od posljedica nesretnog slučaja;
  • Izmjena Zakona o policijskim službenicima;
  • Objava Pravilnika o izgledu policijske uniforme;

U slučaju neophodnih „ušteda“ ili drugih korekcija budžeta da prije svega izvršite analize potrošnje, i uštede u budžetu iznađete na drugim sintetičkim pozicijama, isključujući bruto plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH.

Sindikati izražavaju spremnost na konstruktivan ekonomsko socijalni dijalog koji će vratiti ugled te zaštiti prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Share