Obavijest za članstvo

Obavijest za članstvo

Obavještavamo članstvo da se dana 08.01.2020. godine Savezu Sindikata policijskih organa u BIH, obratilo Ministarstvo financija i trezora BiH sa prijedlogom Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koja se utvrđuje u skladu sa članom 7. stav (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Predložena visina osnovice za 2020. godinu iznosi 498,10 KM.
U vezi sa navedenim, Sindikat se obratio nadležnom resoru sa sljedećim mišljenjem:

Share