Obračun toplog obroka

Obračun toplog obroka

Obavještavamo vas da je od 01.01.2020. godine Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine započelo sa primjenom Odluke o izmjeni odluke o visini novčane naknade za ishranu tokom rada, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH dana 30.01.2020 godine, te da je za mjesec januar 2020 godine svim uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplaćena naknada u iznosu od 8,00 KM za svaki radni dan.
Share