Zahtjev za nabavku neophodne opreme i sredstava zaštite

Zahtjev za nabavku neophodne opreme i sredstava zaštite

Zahtjev za nabavku neophodne opreme i sredstava zaštite za uposlene u policijskim agencijama.

Imajući u vidu novonastalu situaciju u vezi ekspanzije korona virusa (COVID-19) te mjere koje su s ciljem sprječavanja daljeg širenja istog donesene od strane svih nivoa vlasti obraćamo vam se zahtjevom da u cilju zaštite zdravlja uposenih u policijskim Agencijama i njihovih porodica informišete uposlene o daljem postupanju u vezi sa obavljanjem redovnih poslova i zadataka te o mjerama koje su od strane Agencije poduzete i koje je neophodno poduzeti s ciljem zaštite svih uposlenih od korona virusa (COVID-19).

Obzirom na globalnu pandemiju zbog korona virusa Savez sindikata policijskih organa u BiH smatra da je situacija vrlo ozbiljna te da je svi tako trebamo i shvatiti, te u vezi s tim tražimo da se svim uposlenim u policijskim organima osigura zaštita na radu kako je i poropisano Zakonom o radu u institucijama BiH (službeni glasnik BiH: broj 26/04, 7/05, 48,05, 60/10, 32/13 i 93/17 ) i pratećim podzakonskim aktima.

Obzirom da je primjetno da policijske agencije ne raspolažu zaštitnom opremom i sredstvima za dezinfekciju neophodno je poduzeti sve mjere i radnje kako bi se isti obezbjedili u što kraćem roku. Opasnosti od zaraze najviše su izloženi djelatnici Granične policije koji su prvi na udaru ali i sve ostale sigurnosne službe koje se nalaze na graničnim prijelazima (SIPA , DKPT BiH, MUP RS, UIO BiH) i istima je potrebno staviti na raspolaganje dovoljan broj zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju kako bi se što bolje zaštitili i samim time doprinijeli sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.

Savez sindikata traži da se izvrši dezinfekcija svih objekata i svih službenih vozila, te da se na ulazu u objekte instaliraju dozeri sa sredstvima za dezinfekciju ruku.

Također, u oba entiteta se obustavlja rad predškolskih ustanova a pritom pojedini roditelji nemaju mogućnost organizovati čuvanje djece od strane treće osobe zbog čega su nadležni organi predložili da se jednom od roditelja djece do 11 godina omogući plaćeno odsustvo te s tim u vezi smatramo da je potrebno da Vijeće ministara i policijske agencije donesu odluku o plaćenom odsustvu za ove kategorije te o tome obavijesti uposlene.

Isto tako tražimo da u skladu sa uputama sve agencije aktivnosti svedu na minimum razmotri mogućnost da se radnih obaveza oslobode stariji uposlenici i hronični bolesnici a da svi službenici kojima to poslovi dozvoljavaju isti obavljaju od kuće bez dolaska na posao.

Share