Značajna donacija zaštitnih maski od preduzeća Danial’s doo Tešanj

Značajna donacija zaštitnih maski od preduzeća Danial’s doo Tešanj

Na poziv pravnim licima da doniraju zaštitnu opremu za policijske službenike na nivou Bosne i Hercegovine koji je uputio predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Krvavac Dragan odazvao se Sejdić Haris vlasnik i direktor preduzeća Danial’s d.o.o. Tešanj koje je s ciljem pomoći građanima da se zaštite od pandemije Korona virusa svoju proizvodnju preorjentisalo na izradu zaštitnih maski.

Tim povodom direktor Sejdić je danas u prodajnim prostorijama ovog preduzeća u Sarajevu predsjedniku Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini uručio donaciju od 2.000 komada zaštitnih maski.

Preuzimanju donacije prisustvovali su i predsjednik Sindikata Granične policije Tanović Emir, predsjednik Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Salan Haris i predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović kojima je Krvavac predao donaciju zaštitnih maski kako bi ih dalje distribuirali svojim članovima uposlenim u policijskim Agencijama.

Predsjednik Saveza sindikata i sva tri predsjednika Sindikata koji čine Savez se ovom prilikom zahvaljuju direktoru preduzeća Harisu Sejdiću na uručenoj donaciji koja će uveliko doprinijeti očuvanju zdravlja uposlenih u sve tri policijske Agencije na nivou države tokom obavljanja službenih zadataka.

Obzirom da u ovom trenutku policijski službenici Direkcije imaju dovoljan broj maski, Sindikat Direkcije je dobio 200 kom. pamučnih višekratnih i 100 kom. plastičnih maski. Veći dio je dat na raspolaganje Graničnoj policiji BiH.

Share