Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u BiH održali sastanak sa podpredsjednikom Narodne skupštine RS

Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u BiH održali sastanak sa podpredsjednikom Narodne skupštine RS

Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u BiH održali sastanak sa podpredsjednikom Narodne skupštine RS gosp. Petković Milanom. Cilj sastanka razmjena informacija o incijativi Saveza sindikata policijskih organa u BiH oko regulisanja prava pripadnika policijskih agencija iz Republike Srpske prilikom njihovog penzionisanja. Podsjećamo članstvo da smo navedenu inicijativu podnijeli kako Narodnoj skupštini tako Predsjedniku RS, premijeru RS i drugim institucijama u RS. Savez sindikata policijskih organa u BiH, nastavlja aktivnost izjednačavanja prava svih policijskih pripadnika.

Share