Održana sjednica Upravnog odbora SSPOUBIH

Održana sjednica Upravnog odbora SSPOUBIH

Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini danas je u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održao redovnu sjednicu na kojoj su se razmatrana veoma značajna pitanja za uposlene u policijskim Agencijama.

Predsjednik Saveza sindikata Krvavac Dragan upoznao je članove Upravnog odbora o poduzetim aktivnostima, sastancima i nastalim troškovima u radu Saveza u proteklom periodu nakon čega je u skladu sa obavezom iz Statuta razmatran nacrt prijedloga o finansiranju Saveza sindikata.

Uz kraću diskusiju usvojena su načela pomenutog Pravilnika te ostavljeno dodatno vrijeme članovima Upravnog odbora iz Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela za dodatno usaglašavanje unutar svog Sindikata, nakon čega će isti biti upućen Skupštini Saveza u formi prijedloga na dalju proceduru.

Predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Krvavac Dragan prezentovao je i Plan rada Saveza za 2020. godinu, prema kojem su utvrđeni sledeći prioriteti:

– rješavanje problema diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem u RS prilikom penzionisanja,

– usvajanje i primjena metodologije za napredovanje kroz platne razrede,

– pregovori i zaključivanje kolektivnog ugovora za državne službenike,

– pregovori i zaključivanje kolektivnog ugovora za policijske službenike,

– poboljšanje materijalno-pravnog statusa uposlenih kao stalna zadaća utvrđena Statutom.

U daljem radu Upravni odbor je analizirao sve pojedinačne odredbe prijedloga nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike te uz minimalne korekcije utvrdio konačan prijedlog istog koji će nakon tehničke korekcije i uređenja biti  upućen u Vijeće ministara sa zahtjevom za otpočinjanje pregovora.

Napominjemo da je nacrt kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u proceduru upućen krajem 2019. godine zajedno sa Sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Sindikatom Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Zamjenik predsjednika Perić Nenad upoznao je članove Upravnog odbora o poduzetim  aktivnostima na rješavanju problema penzionisanja policijskih službenika sa prebivalištem u RS te predložio da se angažuje advokat koji će pokrenuti apelacije pred Ustavnim sudom RS. Navedeni prijedlog je jednoglasno prihvaćen te od strane Odbora zadužen Perić Nenad da obavi konsultacije sa advokatima na području Banja Luke i pripremi procjenu finansijskih sredstava koje je neophodno obezbijediti za pomenuti postupak.

Sve odluke na današnjoj sjednici Upravnog odbora Saveza sindikata donesene su jednoglasno a istoj su pored članova Upravnog odbora prisustvovali i predsjednici Sindikata SIPA-e, GP BiH i DKPT

Share