INFORMACIJA ČLANOVIMA O AKTIVNOSTI PREDSTAVNIKA SINDIKATA

INFORMACIJA ČLANOVIMA O AKTIVNOSTI PREDSTAVNIKA SINDIKATA

Na sastanku koji je održan dana 19.10.2020 godine u zagradi administrativnog centra Vlade Republike Srpske u I. Sarajevu, a na kojem su bili prisutni predstavnici Saveza Sindikata policijskih organa u BiH kao i policijski službenici zaposleni na nivou Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, koje je u navedenom objektu primio gospodin Dragoljub Reljić savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika. Na sastanku je glavna tema bila problematika oko posebnog staža koji se odnosi na nemogućnost odricanja policijskih službenika zaposlenih na nivou Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao i povoljnost petogodišnjeg najboljeg prosjeka prilikom penzionisanja istih a koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj. Od strane g. Reljića su naši predstavnici dobili uvjerenje da će se najkasnije do 15.12 2020. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske naći prijedlog izmjene i dopune Zakona o PIO Republike Srpske kako bi naši policijski službenici imali mogućnost da se odreknu posebnog staža kao i svi ostali policajci sa kantonalnih, entitestkih i državnih nivoa vlasti.

Share