URGENCIJA na otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja

URGENCIJA na otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja

Poštovani predsjednici reprezentativnih sindikata na nivou institucija Bosne i Hercegovine, Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje su dana 04.03.2020.godine održali radni sastanak sa presjedavajućim Vijeća ministara, dr. Zoranom Tegeltijom. Sastanku su prisustvovali i ministri u Vijeću ministara BiH, Vjekoslav Bevanda- Ministarstvo finansija i trezora BiH. Fahrudin Radončić- Ministarstvo sigurnosti BiH i Josip Grubeša – Ministarstvo pravde BiH.

Tom prilikom Predsjedavajući istaknuo je da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog sa sindikatima u cilju poboljšanja statusa radnika te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja, kako bi se u koračnici došlo do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava zaposlenima u institucijama BiH.

Napominjemo, na sastanku od 04.03.2020.godine dogovoreno je da se u narednih deset dana od dana održavanja sastanka formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i reprezentativnih sindikata, a koja će raditi na rješavanju otvorenih pitanja i problema s kojima se susreću zaposleni u institucijama BiH.

S tim u vezi ukazujemo da su reprezentativni sindikati ispunili sve zakonom propisane obaveze, te uzimajući u obzir vanredne okolnosti koje su se pojavile od dana održavanja sastanka do danas, pandemiju izravnu korona virusom, kao i vrijeme korištenja godišnjih odmora smatramo da su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja o zaključenju Kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, a što ujedno urgiramo ovim aktom.

Predlažemo da se, tim povodom formiraju i sastanu radne grupe (uz napomenu da su radne grupe od strane reprezentativnih sindikata već formirane), najkasnije do 15.11.2020. godine, što je ujedno i krajnji datum određen od strane reprezentativnih sindikata za početak procesa kolektivnog pregovaranja, na kojem bi se usvojio Protokol i dogovorila dinamika o kolektivnom pregovaranju.

Molimo da Vas za HITNO POSTUPANJE po predmetnom, kao i da nas obavijestite kada ste u mogućnosti zakazati tačan datum održavanja sastanka radne grupe.

Share