Održan sastanak predstavnika SSPOUBIH sa rukovodiocima policijskih Agencija

Održan sastanak predstavnika SSPOUBIH sa rukovodiocima policijskih Agencija

U prostorijama u Glavnog ureda Granične policije Bosne i Hercegovine, na poziv Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, danas je održan sastanak predstavnika Saveza sa rukovodiocima policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine. Delegaciju Saveza sindikata policijskih organa uz predsjednika Dragana Krvavca činili su i Tanović Emir, predsjednik Sindikata GPBiH, Salan Haris, predsjednik Sindikata DKPT BiH, te Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA dok su s druge strane sastanku prisustvovali Zoran Galić, direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, Darko Ćulum, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu i Mirsad Vilić direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Sastanak je održan s ciljem poduzimanja zajedničkih aktivnosti s ciljem poboljšanja statusa i zaštite zaposlenih u policijskim agencijama BiH.

Prilikom sastanka posebno je istaknuta dosadašnja dobra saradnja sindikata sa menadžmenta sve tri Agencije te opredijeljenost za zajedničke aktivnosti na iznalaženju boljih rješenja koja bi dovela do poboljšanja statusa svih uposlenih u policijskim Agencijama.

Kao posebne teme tokom razgovora izdvojili bi:

 • informacije o aktivnostima na izradi novog Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim bi se riješio veći broj nagomilanih problema (penzionisanje, osiguranje, Ijekarski pregledi i si.),
 • aktivnosti u vezi Pravilnika o uniformi,
 • nepopunjenih policijskih organa,
 • neadekvatni uslovi rada na graničnim prelazima,
 • loš materijalni status zaposlenika i državnih službenika,
 • problemi koje prouzrokuje neusvajanje podzakoskih akata, i dr.

Tokom sastanka usvojeni su zaključci kojima su utvrđeni prioriteti koje je potrebno rješavati kako slijedi:

 1. Poduzimanje aktivnosti na otklanjanju diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom penzionisanja i ostvarivanja prava na penziju.
 2. Usvajanje novog Zakona o policijskim službenicima,
 3. Objavljivanje i primjena usvojenog Pravilnika o uniformi,
 4. Usvajanje Odluke o posebnom dodatnu na platu,
 5. Primjena platnih razreda za državne službenike i namještenike.

Na kraju sastanka pored svega navedenog zaključeno je kako je potrebno poduzeti dodatne mjere na osobnoj zaštiti policijskih službenika i ostalih zaposlenih kako bi se situacija s COVID-om 19 držala pod kontrolom.

Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u BiH ovom su prilikom zahvalili ravnateljima na otvorenom dijalogu i uvjetima koje su osigurali za rad sindikata, a ravnatelji policijskih agencija su izrazili svoju spremnost i opredjeljenje za jačanje uzajamne suradnje.

Share