Uspostavljena radna grupa za socijalni dijalog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa reprezentativnim sindikatima

Uspostavljena radna grupa za socijalni dijalog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa reprezentativnim sindikatima

Na poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodina Zorana Tegeltije danas je održan konstituirajući sastanak neformalne radne Grupe za socijalni dijalog Vijeća ministara sa predstavnicima reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sastanak je otvorio predsjedavajući Vijeća ministara gospodin Tegeltija koji je izrazio spremnost na dijalog sa sindikatima s ciljem poboljšanja materijalno-pravnog statusa svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine a koji će se u narednom periodu intenzivnije odvijati putem upravo ove danas uspostavljene radne grupe.

Sastanku radne grupe ispred Vijeća ministara su prisustvovali gospodin Goran Krtalić, svajetnik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, gospođa Dijana Beribaka, šef Odsjeka u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i  gospođa  Jelena Savić, v.d. pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, dok su ispred reprezentativnih sindikata sastanku prisustvovali gospođa Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama Bosne i Hercegovine, gospođa Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i gospodin Edin Kahrimanović, predsjednik Skupštine Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Nakon pozdravnog uvoda, kojom prilikom su svi prisutni pozdravili uspostavu ove vrste dijaloga, radna grupa je nastavila rad te dogovorila način rada, komunikaciju, delegiranje problema i organizaciju sastanaka te definisala prioritete koje je neophodno što hitnije rješavati.

Share