Započete aktivnosti na izradi novog zakona o policijskim službenicima BiH

Započete aktivnosti na izradi novog zakona o policijskim službenicima BiH

Dana 16.12.2020. godine u prostorijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održan je konstituirajući sastanak radne grupe za izradu Prijedloga zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine koja je formirana Odlukom ministra sigurnosti.

U radu radne grupe učestvuju dva predstavnika Ministarstva sigurnosti, te po jedan predstavnik Državne agencije za istrage i zaštitu,  Granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela,  Agencije za policijsku podršku i Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

U zakon o policijskim službenicima je uvršteno 5 najpovoljnijih godina za penziju za policijske službenike koji su zaposleni u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Share