URUŠAVANJE Cikotić ‘ko fol’ podržava borbu policajaca BiH, ali konkretnih rješenja nema!

URUŠAVANJE Cikotić ‘ko fol’ podržava borbu policajaca BiH, ali konkretnih rješenja nema!

Savez sindikata policijskih organa u BiH bezuspješno traži usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2021. davno, a koji je davno istekao i njeno neusvajanje stvara nesigurnost kod uposlenih u policijskim agencijama.

Ovim navodima pridružili su se i čelnici državnih policijskih agencija DKPT-a, SIPA-e i Graničke policije, ali rješenja ni sluha za rješavanje ovih problema nema.

Sindikat je pozvao sve nadležne institucije od Vijeća ministara preko Predsjedništva do Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da pokažu brigu za uposlene u policijskim Agencijama na državnom nivou i usvajanjem osnovice za obračun plate u iznosu od 535,00 KM vrate barem malo dostojanstva svima nama i zaustave dalje urušavanje institucija Bosne i Hercegovine. 

Selmo Cikotić, ministar sigurnosti u BiH za Patriju kaže da je Ministarstvo sigurnosti BiH do sada uvijek imalo razumijevanje za probleme sa kojima se suočavaju policijski službenici na državniom nivou, te je davalo podršku opravdanim zahtjevima za poboljšanje uslova rada, povećanja primanja te adekvatne materijalne i tehničke opremljenosti. No, Cikotić nikada nije održao sastanak sa Sindikatima iako Savez sindikata policijskih organa u BiH ima reprezentativnost.

„Ta podrška, ali i konkretni aktivnosti na poboljšanju uslova bit će nastavljeni i ubuduće, pa i kroz podršku posljednjim zahtjevima policijskog sindikata za poboljšanje radnopravnog statusa policijskih službenika.

Uprkos nedovoljnim ljudskim kapacitetima, policijski službenici GP BiH, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, uz Službu za poslove sa strancima BiH, svakodnevno daju izuzetno veliki doprinos u spriječavanju ilegalnih migracija, borbi protiv organiziranog i prekograničnog kriminala te drugih najtežih krivičnih dijela.

Uprkos tome, njihova primanja su manja u odnosu na njihove kolege sa pojedinih nižih nivoa vlasti, što je destimulitrajuće i potiče odliv kvalitetnih kadrova sa državnog nivoa“, kazali su iz Ministarstva sigurnosti, ali bez detalja kako se to misli postići.

Podsjećamo da od 2008. godine do danas državni sluzbenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove u vezi sa operativno-istražnim poslovima nisu uspjeli ostvariti pravo na poseban dodatak na platu iako im je to pravo u iznosu do 25% jasno utvrđeno Zakonom o platama u institucijama Bosne i Hercegovine. 

„Da ne pominjemo da su policijski službenici na državnom nivou jedini u svijetu koji nisu osigurani od posljedica nesretnog slučaja, da nemaju ljekarske preglede  i da ne nabrajamo dalje… Zaposlenici u policijskim agencijama rade za platu od 665,00 KM dok je najniža plata za iste ili slične poslove na nižim nivoima vlasti 800,00 KM. Kolektivni ugovor i Ekonomsko-socijalno vijeće nemamo samo mi na državnom nivou i da ne nabrajamo dalje probleme zbog kojih se iz dana u dan smanjuje broj uposlenih koji prelaze u druge institucije na nižim nivoima ili odlaze u privatni sektor.

Imajući u vidu sve pomenuto još jedanput pozivamo ovlaštene predstavnike u institucijama da za početak usvoje osnovicu za obračun plate i time zaustave urušavanje policijskih agencija te time vrate barem malo povjerenja i dostojanstva uposlenim u policijskim agencijama Bosne i Hercegovine a potom pristupe rješavanju o ostalih problema u protivnom Sindikat će u koordinaciji sa drugim sindikatima na državnom nivou biti primoran poduzeti i radikalnije mjere s ciljem zaštite prava i radnih mjesta svojih članova”, navodi predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović.

Izvor: Patria

Share