SASTANAK PREDSTAVNIKA SAVEZA SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI PRIJE ZASJEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

SASTANAK PREDSTAVNIKA SAVEZA SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI PRIJE ZASJEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

Na današnjem sastanku koji je održan u prostorijama Narodne Skupštine Republike Srpske, a na kojem su bili prisutni gospodin Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Nenad Perić zamjenik predsjednika Saveza Sindikata policijskih organa u BiH, i Goran Jeličić pomoćnik predsjednika Sindikata Granične policije BiH, iznešeni su problemi sa kojima se suočavaju policijski službenici zaposleni na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a kao najdominatniji problem nemogućnosti odricanja posebnog staža. Kao zaključak sastanka je dogovor da će se u što kraćem roku, Skupština Republike Srpske kao i Vlada Republike Srpske naći riješenje u formi Zaključka do donošenja  izmjena i dopuna zakona o PIO iznaći riješenje za ovu kategoriju policijskih službenika.

Share