Vilić podržao Sindikat: Više od 10 godina državni policajci najlošije plaćeni

Vilić podržao Sindikat: Više od 10 godina državni policajci najlošije plaćeni

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsad Vilić iskazao je punu podršku Savezu sindikata policijskih organa u BiH u nastojanjima da se poboljša radno pravni status koji se tiče visine primanja u policijskim agencijama.

Naime, Vijeće ministara BiH je na svojoj 27. sjednici usvojilo većinom glasova Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, koji će se dostaviti Predsjedništvu BiH.
Direktor Vilić je istakao da predstavnici sindikata policijskih organa već više od 10 godina upozoravaju mjerodavne da su najlošije plaćeni u Bosni i Hercegovini i da upravo iz agencija na državnom nivou – Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ima sve više odljeva kadrova što direktno utiče na samu sigurnost i
efikasno izvršavanje poslova i zadataka.

„Ističem da policijske agencije na nivou BiH nose najveći teret kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, teškog finansijskog kriminala, te krivičnih dijela usmjerenih protiv sigurnosti državne granice. Takođe, agencije su uključene u svakodnevne aktivnosti koje se poduzimaju po pitanju migrantske krize. Zahtjeve Saveza sindikata policijskih organa u BiH
smatram u potpunosti realnim i opravdanim“ kazao je direktor Vilić. 

Izvor: Patria

Share