Podrška državnim službenicima Odsjeka NCB Interpol

Podrška državnim službenicima Odsjeka NCB Interpol

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH pruža punu podršku državnim službenicima Odsjeka NCB Interpol, Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u cilju unapređenja njihovog trenutnog statusa, po uzoru na državne službenike Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, koji obavljaju poslove direktno povezane s operativnim policijskim aktivnostima.
Iako je Ministarstvo finansija BiH i Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH dalo pozitivno mišljenje na prijedlog dodatka na platu pomenutim državnim službenicima, ova procedura još uvijek nije riješena.
Blagovremeno, profesionalno, savjesno i odgovorno postupanje državnih službenika Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, kao nezaobilaznog faktora u međunarodnoj policijskoj saradnji, je prepoznato od mnogih domaćih i međunarodnih policijskih i pravosudnih tijela, kao i međunarodnih institucija. Visokim stepenom zalaganja i discipline u radu, svakodnevno doprinose jačanju ugledu Direkcije i učvršćivanju pozicije naše institucije u policijskom sistemu Bosne i Heregovine.
S tim u vezi, izražavamo solidarnost s našim kolegama, državnim službenicima Odsjeka NCB Interpol, u njihovim nastojanjima za ostvarivanjem zasluženog statusa.

Share