Podrška policijskim službenicima u izvršavanju policijskih ovlaštenja

Podrška policijskim službenicima u izvršavanju policijskih ovlaštenja

U vezi sa događajem od 06.03.2021 godine, a koji se desio na području opštine Novo Sarajevo i hapšenja novinarke Nidžare Ahmetašević, Sindikat direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, izražava punu podršku policijskim službenicima koji u svom radu primjenjuju policijska ovlaštenja , profesionalno, pošteno, odgovorno, nepristrasno i zakonito te osuđuje svako namjerno provociranje i omalovažavanje, kao i ne postupanje po zakonito izdatoj naredbi policijskog službenika.
Osnovne dužnosti svakog policijskog službenika jesu da održavaju javni red i mir, štite i poštuju osnovna prava i slobode pojedinaca, spriječavaju i bore se protiv kriminala te pružaju pomoć i služe građanima.

SINDIKAT DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE

Share