Zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je za 25.03.2021. godine zakazalo sjednicu na kojoj će razmatrati nacrt prijedloga Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu korigovan na osnovu zahtjeva Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Obzirom da se iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nisu oglašavali nakon održanog protesta od strane Sindikata SIPA-e, GP BiH i DKPT, te da se predsjedavajući Vijeća ministara, gospodin Tegeltija, na sastanku sa predstavnicima Saveza sindikata koji je održan dana 16.03.2021. godine oglasio nenadležnim da potpiše ponuđeni sporazum, Savez sindikata policijskih organa je juče uputio zahtjev za izjašnjenje na adresu svih devet ministara u Vijeću ministara te zatražio da razmatraju predloženi Sporazum na zakazanoj sjednici u četvrtak 25.03.2021. godine.

Napominjemo da je Savez sindikata policijskih organa prijedlogom sporazuma utvrdio pet zahtjeva kako slijedi:

  1. osnovica za obračun plate za 2021. godinu iznosi 498,10 KM (raniji zahtjev Sindikata je bio 535,00 KM te iznos od 498,10 smatramo kompromisnim rješenjem obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom);
  2. Usvojeni Pravilnik o uniformi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će objaviti u roku od 7 dana (najkasnije do 25.03.2021.g);
  3. Vijeće ministara će uz konsultacije sa Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini pripremiti te usvojiti i uputiti u parlamentarnu proceduru novi Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika u pogledu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, sistematskih ljekarskih pregleda, identična prava na penzionisanje sa svim ostalim policijskim službenicima na nižim nivoima vlasti, u roku od 2 mjeseca, najkasnije do 01.06.2021. godine.
  4. Vijeće ministara će uz konsultacije sa Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini pripremiti te usvojiti i uputiti u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine u roku od 6 mjeseci, najkasnije do 01.10.2021. godine čime bi se uposleni u policijskim organima izdvojili iz postojećeg Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
  5. Vijeće ministara se obavezuje da u roku od mjesec dana, najkasnije do 01.05.2021. godine uspostavi zvanično tijelo za socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatom – Savezom sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini te imenuje pregovarački tim s ciljem započinjanja kolektivnog pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.

Pored navedenog Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je na adresu svih ministara uputio zahtjev da iz doniranih količina vakcina protiv COVID-a obezbijede dovoljnu količinu za vakcinaciju i revakcinaciju policijskih službenika obzirom da su policijski službenici prioritet u vakcinisanju na svim nivoima vlasti osim na državnom.

Savez sindikata policijskih organa je za petak 26.03.2021. godine zakazao sjednicu Upravnog odbora kojoj će prisustvovati i predsjednici Sindikata Granične policije, SIPA-e i DKPT-a na kojem će biti razmotrene odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te utvrđene dalje aktivnosti sindikata policijskih organa.

Share